Despre imoralitatea sexuală

21540Trăim vremuri când lucrurile bune au ajuns să fie considerate rele, iar cele rele, considerate ca fiind bune și puse la loc de cinste, vremuri în care soții își părăsesc soțiile și invers, spunând că Dumnezeu este oricum un Dumnezeu iertător și milos și că își vor rezolva ei cumva problema. Vor continua să meargă la biserică, ba chiar și cu noul partener, și cu timpul, Dumnezeu are să ierte și să uite.  Maleahi 2 : 16 Căci Eu urăsc despărţirea în căsătorie – zice Domnul Dumnezeul lui Israel – şi pe cel ce îşi acoperă haina cu silnicie – zice Domnul oştirilor. De aceea, luaţi seama în mintea voastră şi nu fiţi necredincioşi!

Tinerii cred că este în regulă să aibă relații sexuale cu cineva, înainte de căsătorie, sub pretextul: „Oricum ne vom căsători, așa că nu e păcat.” Nu, nu este în regulă, ci este un păcat. Biblia spune clar: „Fugi de curvie” Nu spune că este în regulă, dacă urmează să te căsătorești apoi cu persoana respectivă.

Imoralitatea sexuală e un păcat ce pare să bântuie Biserica din zilele noastre. Să privim ce spune Biblia despre imoralitatea sexuală. Ce este imoralitatea sexuală ? Am putea spune că imoralitatea sexuală reprezintă pângărirea trupului, care este templul lui Dumnezeu. Sunt acele fapte comise,  interzise de Biblie, care aduc consecințe grave în viața oamenilor.

Iată câteva versete cheie despre imoralitate sexuală (Sursa: crossmap.com)

Coloseni 3 : 5  De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli.

Marcu 7 : 21  Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile.

Efeseni 5 : 3   Curvia sau orice alt fel de necurăţie, sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi

1 Tesaloniceni 4 : 3  Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie

1 Corinteni 6 : 9  Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu

1 Corinteni 7 : 2  Totuşi, din pricina curviei, fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei

1 Corinteni 6 : 13  Mâncările sunt pentru pântece, şi pântecele este pentru mâncări. Şi Dumnezeu va nimici şi pe unul şi pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie; el este pentru Domnul, şi Domnul este pentru trup.

Evrei 13 : 4  Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari

1 Corinteni 6 : 15  Nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos, şi voi face din ele mădulare ale unei curve? Nicidecum!

1 Corinteni 6 : 18, 19  Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârşit afară din trup; dar cine curveşte păcătuieşte împotriva trupului său. Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?

Să luăm  seama la felul nostru de viețuire. Evrei 10 : 31 spune „Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui Viu !”

Care e părerea ta?

Adaugă comentariu

Abonează-te la buletinul nostru de
știri creștine