Mesajul ONU de Ziua Universală a Drepturilor Copiilor

onu ziua univers a drepturilor copilului

Ziua Universală a Drepturilor Copiilor este dedicată promovării bunăstării şi drepturilor copiilor din întreaga lume, care suportă consecinţele sărăciei, conflictelor armate, discriminării şi exploatării.  Această dată, 20 noiembrie, marchează ziua din anul 1989, când Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat Convenţia privind Drepturile Copilului. Astăzi, ne reconfirmăm angajamentul să facem tot ce este în puterea noastră pentru ca toţi copiii să trăiască şi să prospere, să înveţe şi să crească, să fie auziţi şi să-şi atingă pe deplin potenţialul.

În acest an, doresc să evidenţiez cât este de important să ne asigurăm că angajamentele făcute de comunitatea internaţională copiilor lumii să se extindă asupra copiilor care sunt de multe ori uitaţi sau ignoraţi: cei ce sunt privaţi de libertatea lor.

Mult prea mulţi copii lâncezesc în închisori, instituţii pentru sănătate mintală sau alte forme de detenţie. Unii copii sunt vulnerabili pentru că sunt emigranţi, caută azil, nu au cămin sau sunt victime ale organizaţiilor criminale. Indiferent de circumstanţe, Convenţia stabileşte că privarea de libertate trebuie să fie o măsură de ultimă instanţă, şi aplicată pentru o perioadă cât mai scurtă. Scopul nostru trebuie să fie urmarea cât mai îndeaproape a intereselor copilului, prevenirea lipsirii lor de libertate şi găsirea promptă de alternative pentru aceasta.

Ținând cont de acestea şi în urma cererii adresate de Adunarea Generală, Naţiunile Unite pregătesc un Studiu Global care are ca scop să elucideze amploarea şi condiţiile de detenţie a copiilor şi să asigure respectarea drepturilor acestora. Studiul va colecta date relevante, va identifica bunele practici și va ajuta țările să înțeleagă amploarea îngrijorătoare a fenomenului și să creeze metode de abordare a acesteia. O coaliție a  membrilor  ONU a venit împreună pentru coagularea resurselor şi a oferit expertiză pentru a desfăşura studiul.

Susțin cu tărie acest efort și îndemn statele membre să acţioneze la fel.

În  acest an, data respectivă survine într-un moment când 60 de milioane de persoane au fost strămutate cu forța din casele lor – mai mult decât oricând, de la al doilea război mondial încoace. Aproape jumătate dintre ei sunt copii care fug de opresiune, terorism, violență și alte încălcări ale drepturilor omului. Mai mult decât atât, această dată succede adoptarea  Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, care poate indica drumul către societăți pașnice, prospere și incluziune pentru toți. Realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă va depinde în mod crucial de protecţia celor mai vulnerabili copii.

De Ziua Universală a Drepturilor Copiilor, să ne reafirmăm angajamentul nostru față de un viitor în care nici un copil nu este lăsat în urmă, inclusiv cei privaţi de libertate

Care e părerea ta?

Adaugă comentariu

Abonează-te la buletinul nostru de
știri creștine