Comunitatea academică salută apariția cărții “Capcanele Facebook-ului”

!!! coperta Capcanele Facebookului

Din punct de vedere metodologic, lucrarea se bazează pe un demers complex, cu un design cantitativ şi calitativ, armonios elaborat, în conformitate cu standardele contemporane ale cercetărilor de teren în domeniul ştiinţelor socio-umane. Combinarea unei anchete sociologice realizate prin aplicarea unui chestionar on-line pe un eșantion extensiv de 1101 subiecți cu două focus-grupuri de specialitate reprezintă fără îndoială o abordare eficientă care asigură atât o gamă complexă şi extinsă de rezultate şi date de teren, precum şi o înţelegere în profunzime a subiectului investigat.

Remarcăm în mod special inovația conceptuală a autorului prin lansarea termenului de facebookmanie. Conform studiilor de teren realizate aceasta reprezintă un tip specific de adicție, nu doar de mare actualitate, ci și extrem de consistentă prin efectele generate asupra celor afectați.

În concluzie, pentru acurateţea, consistenţa şi nivelul ştiinţific ridicat al întregului demers, pentru documentarea temeinică într-o bibliografie vastă şi foarte variată, pentru foarte interesanta analiză a consecințelor negative ale Facebook-ului, pentru foarte consistentele studii de teren efectuate, pentru designul metodologic cantitativ-calitativ utilizat, ca şi pentru fineţea interpretărilor şi elaborării concluziilor, recomandăm cu toată deschiderea lectura acestei cărți valoroase, elaborată cu multă implicare și strădanie de către domnul Remus RUNCAN, doctor în sociologie.

Bogdan NADOLU

Conferenţiar universitar doctor

Departamentul de Sociologie, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Universitatea de Vest din Timişoara

***

Cartea Capcanele Facebook-ului. Comunicarea virtuală și efectele ei asupra relațiilor umane, scrisă de distinsul teolog și sociolog Remus RUNCAN impune, de la prima lectură, prin complexitatea și soliditatea documentării, discursul sociologic aplicat, viziunea axiologică și etică, potențialul creativ și reformator, precum și prin orientarea interdisciplinară.

Notabil este discursul moral consecvent creștin, up-datat printr-un “aggiornamente” original, la nivelul comunicării informaționale postmoderne. Stilistica adoptată de Remus RUNCAN are particularități singulare în literatura sociologică românească pentru că introduce o asociere inedită între limbajul academic instrumentalizat în analiza sociologică și accentele omiletice, rezultând o retorică elevată cu un plus de elocință și persuasiune.

Autorul formulează, în final, pe baze consecvent sociologice și etice un set de recomandări pentru utilizatori, un veritabil cod deontologic și pragmatic, precum și un întemeiat “early warning signal” pentru a preveni amenințătoarele trenduri deviante care se profilează tot mai amenințătoare în jurul acestui tip de comunicare. În esență, teologul Remus RUNCAN folosește și căile cercetării sociologice pentru a ne avertiza ca întreg acest edificiu de hipercomunicare mediat de calculator poate deveni un “Turn Babel” și un cerc vicios, dacă este decuplat de magistrala comunicării ontologice cu Dumnezeu.

Ultimul dar nu cel din urmă, cred că lectura acestei cărți de excelență nu este numai un exercițiu de epistemologie socială, ci și o oportunitate reflexivă de revalorizare morală a universului comunicațional și informațional emergent. De aceea, o recomand călduros și insistent, atât mediilor academice, cât și utilizatorilor cotidieni.

George Mircea BOTESCU

Conferențiar universitar doctor

Departamentul de Asistență Socială, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București

***

Preocupat de descifrarea efectelor comunicării virtuale asupra relațiilor interumane, autorul acestei cărți, domnul Remus RUNCAN ni se înfățișează ca un cercetător pe deplin responsabil de soarta omului contemporan și, în același timp, ca un spirit îngrijorat de consecințele dramatice ale evoluției tehnologiei informației, dintre care unele au fost anticipate de savantul Albert Einstein, care atrăgea atenția asupra pericolului nașterii unei “generații de idioți”, atunci când “tehnologia va depăși interacțiunea umană”.

Dumitru OTOVESCU

Profesor universitar doctor

Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Științe Sociale, Universitatea din Craiova

***

Focalizată pe resemantizarea conceptului de comunicare virtuală, prezenta apariție editorială marchează un precedent în literatura sociologică românească atât prin conținutul său, cât și prin perspectiva inedită de abordare.

Ștefan BUZĂRNESCU

Profesor universitar doctor

Școala Doctorală de Filosofie, Sociologie, Psihologie și Științe Politice, Universitatea de Vest din Timişoara

***

Utilitatea temei nu poate fi contestată. Conținutul volumului se adresează, într-un context profesional, cadrelor didactice, psihologilor, sociologilor, asistenților sociali, ș.a.m.d. De asemenea, într-un context personal, părinții, dar și consumatorii de Facebook pot obține informații și recomandări utile parcurgând lucrarea domnului, Remus Runcan.

Cosmin GOIAN

Profesor universitar doctor habilitat

Șeful Departamentului de Asistență Socială, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Universitatea de Vest din Timişoara

***

Am audiat susținerea publică a tezei de doctorat a domnului Remus RUNCAN, autorul cărții Capcanele Facebook-ului. Comunicarea virtuală și efectele ei asupra relațiilor umane și am realizat riscurile pe care acest gen de comunicare le implică.

Recomand această carte elevilor și studenților cât și colegilor profesori, indiferent de domeniul în care predau.

Gheorghe DAVID

Profesor universitar doctor inginer

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I” al României din Timișoara

***

Dincolo de contribuția semnificativă a lucrării la literatura de specialitate în acest domeniu al cercetării științifice, Capcanele Facebook-ului are o utilitate mult mai largă oferind răspunsuri esențiale la întrebări urgente privind influența rețelelor sociale asupra relațiilor umane. Astfel, sunt absolut convins că această carte va deveni o resursă foarte importantă pentru liderii comunităților religioase, formatori de opinie, profesori și educatori, părinți și pentru toți cei interesați să înțeleagă și să prevină efectele negative ale comunicării virtuale ajutând astfel la o comunicare autentică între semeni și la o dezvoltare plenară a caracterului și personalității umane. Sunt deosebit de bucuros că această carte există, o recomand cu căldură.

Corneliu CONSTANTINEANU

Profesor universitar doctor

Facultatea de Științe Umaniste și Sociale, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

***

Cartea lui Remus RUNCAN vorbeşte despre cât este de periculos acest tip de falsă socializare ajungând la concluzia că, departe de a fi vorba aici despre COMUNICARE, putem vorbi doar despre un surogat de comunicare, o formă de non-comunicare sau chiar de anti-comunicare. Cartea lui Remus RUNCAN ne învaţă să evităm superficialitatea şi să fim noi înşine, oameni adevăraţi cu probleme adevărate pe care le putem rezolva numai comunicând real.

Georgeta RAȚĂ

Conferențiar universitar doctor

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I” al României din Timișoara

***

În 1844, Samuel Morse, fiul pastorului congregaţionist Iedidia Morse, a transmis prima telegramă în codul Morse şi prima propoziţie trimisă pe o linie telegrafică a fost un fragment din versetul Numeri, 23:23: “Ce lucruri mari a făcut Dumnezeu!” Desigur, era greu de închipuit atunci ce beneficii vor avea mijloacele de comunicare în masă pentru societatea umană. La fel cum greu se puteau intui consecinţele negative ale comunicării, când aceasta, după multiple evoluţii, iese din spaţiul concret şi devine virtuală.

Despre pericolele comunicării virtuale vorbeşte în lucrarea de faţă, din perspective sociologice şi creştine, Remus RUNCAN. Autorul, în urma parcurgerii unei bibliografii riguroase a temei precum şi în urma unor acribe teste, chestionare şi studii de caz, ajunge la concluzia că “relaţiile de comunicare virtuală au consecinţe asupra vieţii reale”, iar aceste consecinţe pot fi uneori fatale sănătăţii atât fizice, cât şi psihice şi spirituale a oamenilor.

În mod clar, Remus RUNCAN, recunoaşte beneficiile unei comunicări de masă, rapide, eficace şi la toate nivelurile, însă în concluziile cercetării sale de pionierat, conchide că, dintre toate tipurile şi mijloacele de comunicare, “cea verbală, nonverbală, scrisă şi mediată de calculator”, genul de comunicare faţă în faţă este cel mai eficient în relaţiile interumane. Analiza sociologică pe care autorul o întreprinde asupra comunicării virtuale surprinde acest fenomen definitoriu pentru toate palierele societăţii contemporane, în plin dinamism. Nu se opreşte la definirea, la descrierea fenomenului şi a influenţelor acestuia, ci încearcă să găsească modalităţi de restabilire a echilibrului, propunând, în mod firesc, calea creştină. Studiul va rămâne unul de referinţă, căci surprinde un fenomen de dimensiuni nebănuite şi cu influenţe care vor continua să afecteze relaţiile interumane.

Mihaela BUCIN

Conferențiar universitar doctor

Șeful catedrei de Limba și Literatura Română, Facultatea Pedagogică, Universitatea din Szeged, Ungaria

***

Lucrarea Capcanele Facebook-ului. Comunicarea virtuală și efectele ei asupra relațiilor umane aduce în atenția publicului o temă de interes în contextul actual al digitalizării tot mai profunde a vieții sociale.

Autorul și-a asumat o misiune dificilă: aceea de a deconstrui un instrument de comunicare online. Totodată, a reușit să reconstruiască discursul privind efectele negative ale comunicării virtuale prin raportare la modele teoretice existente și la rezultatele propriei cercetări. Astfel, cititorului îi este oferit un cadru teoretic complex asupra fenomenului comunicării interumane, însă ceea ce atrage atenția în primul rând sunt rezultatele cercetării. Prin intermediul unei cercetări cantitative ample, se concluzionează existența unei legături semnificative între timpul crescut pe care oamenii îl alocă

Facebook-ului și relaționarea cu sine sau altul semnificativ (ex. risc de depresie, insatisfacție față de viața de familie, libertinaj sexual sau spiritualitate scăzută). Tinerii sunt cei mai vulnerabili la cele mai multe probleme de relaționare legate de Facebook. Completarea acestor rezultate prin intermediul unei cercetări calitative adaugă un plus de înțelegere asupra comportamentelor analizate și oferă lucrării o rigurozitate științifică. Autorul nu se oprește însă la simpla diagnoză a situației, ci oferă și o listă de recomandări care pot fundamenta eventualele programe de intervenție și suport din domeniu. Din păcate, sunt puține astfel de inițiative, astfel că, furnizorii de servicii sociale au în această lucrare o resursă astfel încât intervențiile lor să se bazeze pe date științifice.

În contextul actual, nevoia unui spațiu virtual de acțiune este semnificativă. Puțini dintre noi își pot construi prezentul și imagina viitorul fără a realiza cel puțin o conexiune prin intermediul internetului. Autorul atrage atenția asupra modului în care ne construim acest spațiu virtual astfel încât să ne asigurăm că îi maximizăm efectele pozitive. Se oferă astfel o resursă importantă pentru cercetătorii din domeniul științelor sociale interesați de fenomenul general al comunicării, pentru cadre didactice și studenți deopotrivă, dar și pentru părinții care încearcă să își ghideze copiii prin complicatul spațiu virtual.

Mihai-Bogdan IOVU

Lector universitar doctor habilitat

Șeful Departamentului de Asistență Socială, Facultatea de Sociologie și Asitență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

***

Am admirat la Remus RUNCAN meticulozitatea și pasiunea pentru detaliu cu care a lucrat la această carte pe parcursul celor doi ani și jumătate a stagiului doctoral. Targetul final al autorului nu a fost obținerea titlului de doctor în științele sociale, ci acela de a lăsa în urma lui ceva valoros, pentru a reuși să-și ajute într-un mod semnificativ aproapele, prin ridicarea discretă și elegantă a voalului de pe ochii oamenilor, care au început mai mult să comunice cu mâinile decât cu gura și cu sufletul. Cartea lui Remus este, de fapt, un semnal de alarmă, care ne ajută să ne revenim când încă nu este prea târziu.

Am călătorit împreună, chiar și în acest demers profesional, iar când mă uit în urmă, dar și în prezent și în viitor, nu pot să nu observ încă o dată, că Dumnezeu are mult umor, că nimic nu este la întâmplare, și că El nu greșește niciodată!… Călătoria va continua și sunt încredințată că această carte este doar tichetul de îmbarcare la bord, care validează un nou început: matur, profund, autentic, interesant și foarte provocator!

Patricia RUNCAN

Lector universitar doctor habilitat

Departamentul de Asistență Socială, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara

***

Vorbind despre impactul rețelelor de socializare, relatate în cartea Capcanele Facebook-ului. Comunicarea virtuală și efectele ei asupra relațiilor umane, recent ieșită de sub tipar, cu mirosul condeiului proaspăt al unei gândiri profunde și în același timp a cercetării exhaustive a teologului și doctorului în sociologie Remus RUNCAN, îmi aduc aminte de îndemnul marelui Apostol al Neamurilor din 1Corinteni 6:12, care avertizează că, dintre toate lucrurile care ne sunt îngăduite (parafrazarea și personalizarea la plural îmi aparțin), nu toate sunt și de un real folos; toate lucrurile ne sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire peste noi; de altfel, avertizarea care cere o analiză mai mult decât profundă asupra tuturor lucrurilor noi, aspect care îl și realizează distinsul doctor în sociologie Remus RUNCAN.

În primul rând, ca și realizare științifică, cartea Capcanele Facebook-ului. Comunicarea virtuală și efectele ei asupra relațiilor umane, este un material de referință atât pentru cei din mediile universitare, cât și pentru pastorii și profesorii din cadrul învățământului gimnazial și liceal. Ca om de știință, dar, în același timp, și pastor cu o pasiune deosebită pentru oameni, doctorul Remus RUNCAN

ne oferă un ghid comprehensiv de recomandări vizând prevenirea și chiar păzirea societății viitorului, de care suntem responsabili în mod direct.

Exprimându-mi aprecierea pentru colosala muncă intelectuală a distinsului doctor Remus RUNCAN, recomand cititorului una dintre primele cărți în acest domeniu, și aliniindu-mă cu fidelitate mesajului cărții, țin să semnez sub afirmația autorului în ceea ce privește rețelele sociale: „Considerăm că există alte priorități în viață, relația cu Dumnezeu, cu membrii familiei, relațiile profesionale etc., care ar trebui să ocupe locurile prioritare.”

Mihai MALANCEA

Lector universitar doctor

Prim-prorector al Universității Divitia Gratiae, Chișinău

***

Apariția cărții, Capcanele Facebook-ului. Comunicarea virtuală și efectele ei asupra relațiilor umane este, așadar, oportună, deoarece distinsul teolog și sociolog Remus RUNCAN, vine să conștientizeze cititorul despre fața nevăzută a Facebook-ului care prezintă o sumedenie de capcane.

Dincolo de realitățile exprimate, prin oferirea de date statistice relevante, fapt ce atestă rolul de expert al autorului, cartea este străbătută, de la un capăt la altul, de un fir roșu care denotă preocupare, afecțiune, grijă deosebită și avertizare continuă pentru , “aproapele său”.

Din prisma poziției pe care o are (pastor al unei congregații), autorul dovedește o reală îngrijorare și reușește, cu succes, să demitizeze noțiunea de “comunicare virtuală”, dând o rețetă profilactică dependenței, narcisismului, depresiei, libertinajului sexual și desacralizării vieții, oferind, în același timp, mijlocul prin care utilizatorul să-și însușească adevărata comunicare, care stă la îndemâna oricui, “comunicarea față în față”. Subliniază faptul că acest tip de comunicare reprezintă modul în care orice persoană își poate înfrumuseța viața, care este un dar de la Dumnezeu.

Parafrazând 2 Timotei 4:5, pot afirma că autorul s-a dorit a fi “un glas” care să-și avertizeze contemporanii despre existența capcanelor, și a realizat acest lucru într-un stil provocator, împlinindu-și “bine slujba”.

Așadar, cartea devine un ghid în formarea caracterelor și poate fi folosită, cu eficiență, de către elevi, studenți, cadre didactice, dar mai ales, de către utilizatorii dependenți de Facebook.

Violeta ȘERBAN

Profesor, Liceul Teologic Penticostal “LOGOS”, Timișoara

În curând cartea CAPCANELE FACEBOOK-ULUI va fi disponibilă în librăriile creștine din România și diaspora.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.