Turkmenistan – Locul 19 în Topul Mondial al Persecuției

De unde vine persecuţia

Creştinii din Turkmenistan sunt persecutaţi de către autorităţi, însă există presiuni asupra lor și din partea societăţii şi a culturii islamice. Autorităţile guvernamentale prigonesc creştinii prin intermediul poliţiei secrete dar şi a autorităţilor şi poliţiei locale. Nu sunt permise nici un fel de activităţi religioase, altele decât cele aprobate de către stat.

Creştinii trebuie să îşi practice credinţa în afara structurilor aprobate de stat, motiv pentru care sunt etichetaţi ca fiind „extremişti” şi sunt de multe ori suspectaţi că îşi desfăşoară activitatea în secret pentru că doresc să răstoarne guvernul.

În plus faţă de persecuţia din partea autorităţilor, creştinii care se convertesc de la islam sunt presaţi şi de către familii şi comunitate ca să revină la religia islamică. De multe ori familia celui convertit se uneşte cu membri ai comunităţii locale şi îl presează să revină la islam, şi sunt dese cazurile când se ajunge şi la violenţă fizică.

Cum suferă creştinii

Toate activităţile creştine din Turkmenistan sunt monitorizate intens de către stat. Raziile asupra caselor unde există adunări de creştini neautorizate sunt la ordinea zilei, iar credincioşii sunt ameninţaţi, arestaţi, amendaţi şi trimiși la închisoare. Materialele religioase sunt confiscate ca fiind marfă de contrabandă.

Pentru mulţi creştini persecuţia începe cu propria familie sau din partea vecinilor. Unii sunt încuiaţi în case, bătuţi şi dezmoşteniţi drept pedeapsă pentru că au ales credinţa creştină. Clerii musulmani locali predică adeseori împotriva acestor convertiţi şi fac apeluri la membrii comunităţii să se unească împotriva creştinilor. Din cauza acestei persecuţii intense mulţi convertiţi îşi ascund credinţa creştină şi devin „credincioşi în secret”.

Exemple de creştini

În aprilie 2016, în Turmenistan a intrat în vigoare o nouă lege privind religia care a instituit un control strict al statului în viaţa religioasă.

Într-o zi când s-a dus la şcoală, o profesoară din Turkmenistan a fost întâmpinată de către poliţişti care i-au spus că trebuie să renunţe la credinţa creştină. Atunci când ea a refuzat să facă acest lucru, a fost concediată.

Până acum câţiva ani, creştinii erau ţinta favorită a lui Roman, un fost musulman devotat religiei lui. El îi considera „trădători ai adevăratei credinţe.”

„Trădătorii erau cei care se convertiseră de la islam la creştinism,” spune el.

Roman avea o pasiune deosebită să se angajeze în discuţii cu creştinii, pe care îi confrunta şi făcea orice era necesar ca să-i determine să renunţe la creştinism.

Acum un an, Roman a făcut un lucru neobişnuit. În timpul Ramadanului el a decis să facă o vizita unei biserici baptiste locale cu scopul de a le deranja întâlnirea de închinare.

Ajuns în biserică, el s-a aşezat pe un scaun aşteptând un moment prielnic pentru a-şi pune planul în aplicare. Dar atunci când pastorul a început să predice, Roman a şi-a dat seama că nu are putere să facă ceea ce-şi pusese în gând. Stătea pe scaun şi nu avea putere să se ridice şi să facă scandal. Cuvintele predicatorului l-au atins adânc.

Adevărul Cuvântului lui Dumnezeu şi dragostea necondiţionată pe care El o are pentru creaţia Sa au început să spele o conştiinţă marcată toată viaţa de vină.

„Gândul că sunt iubit, deşi nu sunt perfect, nu mi-a venit niciodată. Întotdeauna m-am simţit vinovat. Am simţit întotdeauna că trebuie să fac ceva ca să-i câştig atenţia lui Dumnezeu.”

Cuvinte precum dragoste, milă şi iertare din acea zi au înmuiat inima prigonitorului. La scurt timp ceva neastepta s-a întâmplat: lacrimi, rugăciuni, pocăinţă şi bucurie. Curând, omul a cărui scop era persecuţia creştinilor a devenit un ucenic a lui Hristos. Întocmai ca şi un alt persecutor care a trăit acum 2.000 de ani, Roman a putut spune: „Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţă în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.”

„Nu mai vreau să mă întorc la islam,” a încheiat Roman.

Rugaţi-vă pentru Turkmenistan

Turkmenistan este considerată una dintre cele mai restrictive țări din lume în ceea ce priveşte libertatea religiei. Rugaţi-vă ca Dumnezeu să aducă libertate în această ţară.

Rugaţi-vă pentru creştinii care s-au convertit de la islam şi care sunt presaţi să se întoarcă la această religie. Rugaţi-vă că ei să reziste presiunilor, ameninţărilor şi Domnul să le dea putere, răbdare şi încredere.

Rugaţi-vă pentru forţele de poliţie care supraveghează creştinii. Rugaţi-vă ca aceştia să audă Evanghelia şi inimile lor să devină sensibile la mesajul lui Hristos. Rugaţi-vă ca Dumnezeu să le schimbe inima şi, întocmai ca şi Roman,  din persecutori să devină apărători ai creştinismului.

Sursa: OpenDoors USA

Scrie un comentariu

Abonează-te la buletinul nostru de
știri creștine