Laos – Locul 20 în Topul Mondial al Persecuției

De unde vine persecuţia

În Laos creştinii suferă persecuţie din partea guvernului comunist, a autorităţilor locale şi din partea propriilor familii şi a vecinilor. Din cauza mâinii de fier cu care este condusă țara de către guvernul comunist, religia este văzută ca un element ostil.

Creştinismul este privit ca fiind o influenţă a culturii occidentale şi, prin urmare, este considerat periculos. În ultimii ani guvernul a luat măsuri pentru a creşte nivelul de supraveghere a  bisericilor neautorizate, folosindu-se pentru acest lucru de bisericile considerate oficiale, lucru care a dus la arestarea şi pedepsirea cu închisoare a multor credincioşi.

Autorităţile locale şi cele regionale împiedică orice desfăşurare de activităţi creştine şi colaborează de multe ori cu lideri budişti pentru a exercita presiuni asupra creştinilor, în special a celor nou convertiţi. În cele mai multe cazuri, propriile familii ale celor care se convertesc sunt cei care încep persecuţia credincioşilor.

Cum suferă creştinii

Deoarece autorităţile comuniste  monitorizează strict activităţile creştinilor, inclusiv cei din bisericile oficiale, orice adunare religioasă trebuie să fie raportată către oficialități înainte ca să aibă loc.

Bisericile de casă sunt forţate să îşi desfăşoare activitatea în secret, în mod ilegal.

Convertiţii la creştinism care provin din comunităţile budist-animiste sunt forţaţi de către familie şi comunitate să renunţe la credinţa creştină. Unii credincioşi sunt arestaţi şi deţinuţi dacă sunt descoperiţi că efectuează activităţi religioase ilegale sau deţin literatură religioasă. Alţi credincioşi sunt ameninţaţi, amendaţi sau chiar bătuţi în încercarea de a-i determina să renunţe la creştinism.

Exemple de creştini

Învăţăturile budiste sunt considerate ca făcând parte din cultura Laosului şi sunt incluse în programa şcolară. A existat un caz în care unor elevi creştini li s-a cerut să ia parte la un ritual budist ce a avut loc într-un templu.

În Septembrie 2016, familiile şi membrii unei comunităţi au dat un ultimatum unui grup de 50 de creştini să renunţe la credinţă. A doua zi un credincios din cei 50 a fost ucis.

În ianuarie 2017, casa unui lider creştin a fost arsă.

Rugaţi-vă pentru Laos.

Rugaţi-vă pentru creştinii din Laos, ca Dumnezeu să le dea credinţă pentru a evangheliza pe vecinii lor budişti şi pe membrii propriilor familii. Rugaţi-vă ca Dumnezeu să lucreze împreună cu ei şi multe inimi să fie schimbate.

Rugaţi-vă ca în Laos credincioşii creştini să aibă acces liber la Biblii şi să poată să obţină autorizaţii pentru biserici. Rugaţi-vă pentru copii creştinilor din şcolile publice budiste să nu fie discriminaţi şi să primească note mici doar pentru că sunt creştini.

Laos este una dintre cele cinci ţări unde la conducere se afla un partid comunist şi unde există o puternică opoziție asupra oricărei influenţe occidentale. Autorităţile comuniste oprimă puternic minoritatea creştină. Rugaţi-vă pentru o deschidere mai mare şi pentru credinţa creştină ca să fie mai acceptată.

Sursa: Open Doors USA