Ai credință pentru viitor

Pe măsură ce privim cu nerăbdare înainte, vedem viitorul cu frică – sau credință? Ca credincioși, ar trebui să pășim cu încredere, pe baza adevărului veșnic al Cuvântului lui Dumnezeu.

Am putea lua exemplu de la Iosua. După 40 de ani în pustie, israeliții sunt în cele din urmă gata să intre în Țara Promisă când Moise moare! Dumnezeu îi spune lui Iosua:
„Robul Meu Moise a murit: acum, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intraţi în ţara pe care o dau copiilor lui Israel.
Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru vi-l dau, cum am spus lui Moise.
Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi.” (Iosua 1:2,3,5)

Dumnezeu a promis poporului Său o țară în care curge lapte și miere, plină cu vii pe care nu le-au plantat și orașe pe care nu le-au construit. Au fost a lor pentru a le cuceri. Dar mai întâi ar trebui să lupte!

Astfel, Dumnezeu îl îmbărbătează pe Iosua pentru luptă, îndemnându-l de trei ori: „Fii tare și curajos” (Iosua 1: 6,7,9).

În credință, Iosua conduce pe israeliți de-a lungul Iordanului spre un triumf miraculos asupra Ierihonului … apoi din victoria în victorie, în toată țara!

Dar acest lucru a fost posibil numai pentru că Iosua și războinicii lui au ascultat de Dumnezeu, de cuvântul Său. Și – știind că Domnul era cu ei – ei nu puteau să dea greș!

Astăzi, Dumnezeu continuă să spună poporului Său: „Voi fi cu voi! Fii tare și curajos!”