Seminar cu Gigi Cosman: „Cuvântul lui Dumnezeu zidește familia”

„Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană” – le spunea Pavel, apostolul Domnului Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, sfinților din Efes și tuturor efesenilor credincioși în învățătura descoperită prin Duhul Sfânt Dumnezeu.

Asemeni Bisericii din Efes, comunitatea creștinilor din Biserica Baptistă „Betel” Salonta a fost gazda unor oaspeți deosebiți. Vineri (5 octombrie, de la ora 18:00), Sâmbătă (6 octombrie, de la ora 18:00) și Duminică (7 octombrie, de la orele 09:30 și 17:00), pastorul senior Gigi Cosman din Comunitatea Bisericilor Creștine Baptiste Cluj a predicat Cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură – Biblia, vestind salontanilor învățătura sănătoasă a Sfintei Treimi pentru consolidarea familiei, „această cetate binecuvântată zidită pe stânca noastră – Isus Hristos”.

Familia Adriana și Gigi Cosman a răspuns astfel invitației păstorului Bisericii Creștine Baptiste „Betel” din Salonta, Florin Cociubei care, alături de comitetul bisericesc, mulțumește bunului Dumnezeu pentru aceste seri spirituale speciale, în care „Biserica lui Hristos aduce slavă Tatălui ceresc prin ascultarea și împlinirea poruncilor divine, prin întărirea familiilor care compun și definesc trupul sfânt al Bisericii al cărei cap este Mântuitorul Isus Hristos”. Alături de baptiștii salontani și de membrii celorlalte biserici din Cercul pastoral Salonta păstorite de Mihai Cociubei (Ianoșda, Homorog, Mărțihaz, Ghiorac, Avram Iancu) sunt așteptate la părtășia Cuvântului Sfânt toate sufletele cu frică de Dumnezeu, indiferent de religie sau etnie.

Cele patru predici ale pastorului Gigi Cosman sunt dedicate familiilor care au ales să trăiască cu frică de Dumnezeu, pentru Dumnezeu, în Isus Hristos Domnul – bucuria mântuirii aici pe pământ și în veșnicia Împărăției Noului Ierusalim. Mesajul unitar care a împodobid amvonul Bisericii baptiste din Salonta este definit drept „acceptarea și trăirea responsabilă, permanentă a învățăturii biblice din Cuvântul lui Dumnezeu care reprezintă singurul liant veritabil pentru consolidarea familiei zidită pe jertfa mântuitoare a Domnului Isus Hristos”.

„Teme precum prietenia și loialitatea, logodna și căsătoria, relațiile dintre soți, procreația și educația, relațiile dintre părinți și copii, relațiile dintre copii și părinți, grija pentru generația a treia, relațiile dintre generații, respectul reciproc și comunicarea între soți au fost prezentate prin prisma Sfintei Scripturi a Vechiului și Noului Testament. Pentru noi, creștinii baptiști, familia și biserica reprezintă un tot unitar, o binecuvântare sfântă în perspectiva relației pe care Creatorul – Dumnezeu Atotputernic a stabilit-o dintr-un început cu omul, prin bărbatul Adam și femeia Eva”, ne-a declarat Florin Cociubei, pastorul Bisericii Baptiste „Betel” Salonta.

Serviciile divine susținute de pastorul Gigi Cosman au adus slavă lui Dumnezeu prin predicarea Evangheliei lui Hristos întărită și prin cântările duhovnicești susținute de Fanfara bisericii, și de Corul Bisericii Creștine Baptiste „Betel” din Salonta dirijat de Alexandra Filip, Ionel Miheș, Teofil Marișcaș, în acompaniamentul la pian al surorilor Debora și Vanesa Moisi.

Autor: Sorin Petrache

Biserica Creștină Baptistă BETEL din Salonta, Bihor.