Familiile Curcubeu sau realizarea egalității indiferent de orientarea sexuală, o dezbatere fierbinte la APCE

Sesiunea de Toamnă 2018 a Adunării Parlamentare a Consilului Europei a avut pe masa de dezbateri multe subiecte fierbinți. Cel mai sensibil subiect de pe agenda delegaților APCE a fost bătălia pe marginea egalității familiilor, indiferent de orientarea sexuală. Plenul APCE a adoptat o rezoluție în care recomandă statelor membre să ia măsuri pentru a reglementa legislația națională, asigurând drepturi egale pentru viața privată și de familie, indiferent de orientarea sexuală. Rezoluția a fost adoptată cu 67 voturi pentru, 14 împotrivă și 5 sau abținut.

Declarând că este esențial și urgent ca statele europene să învingă discriminarea cu care se confruntă atât adulții, cât și copii din familiile curcubeu, APCE a solicitat eliminarea tuturor diferențelor de tratament nejustificate, în domeniul vieții private și de familie, bazate pe motive de orientare sexuală.

Aprobând o rezoluție, care se bazează pe raportul elaborat de Jonas Gunnarsson (Suedia, SOC), Adunarea a spus că sistemele juridice trebuie să recunoască faptul că cupluri de același sex și alte familii curcubeu există în întreaga Europă și au „aceleași nevoi ca orice altă familie”.

Textul adoptat subliniază faptul că statele ar trebui să-și alinieze legile și constituțiile cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, asigurând că cuplurile de același sex au un „cadru juridic specific care să le permită recunoașterea și protecția uniunii lor”, și aceleași drepturi în ceea ce privește succesiunea unui contract de închiriere și de asigurare de sănătate.

Partenerii de același sex ar trebui, de asemenea, să aibă acces fără discriminare la drepturile privind domiciliul, cetățenia, reîntregirea familiei, îngrijirea medicală, proprietatea și moștenirea. Părinții și copii din familiile curcubeu ar trebui să aibă acces fără discriminare la drepturile legate de autoritatea părintească, adopția, recunoașterea copiilor și procrearea asistată medical.

Certificatele de naștere ar trebui să reflecte identitatea corectă a genului părinților transgender, în timp ce și persoanele care utilizează markeri de gen legali, alții decât bărbat sau femeie, ar trebui să aibă posibilitatea de a-și recunoaște parteneriatele și relațiile cu copii fără discriminare.

În cele din urmă, Adunarea a cerut statelor să „acționeze viguros” pentru a combate prejudecățile cu privire la orientarea sexuală sau identitatea de gen și a cerut „acceptarea și respectul” familiilor curcubeu în societățile noastre.

Rezumatul Rezoluției

Dreptul la respectarea vieții private și de familie este un drept fundamental descris în articolul 8 al Convenției Europene a Drepturilor Omului. Acest drept este de o importanță egală în viața fiecăruia, însă progresul spre obținerea egalității în acest domeniu, indiferent de orientarea sexuală, este inegal. Acest lucru ridică probleme reale și serioase în viața de zi cu zi a oamenilor obișnuiți. Discriminarea rămâne o realitate pentru multe familii curcubeu.

Întrucât Adunarea Parlamentară a examinat această problema ultima dată în 2010, au existat evoluții semnificative în jurisprudența europeană și s-au realizat progrese importante în direcția unei mai mari egalități a familiilor curcubeu în statele membre. Aceste evoluții arată că încă mai sunt necesare eforturi din partea statelor membre pentru a atinge egalitatea în domeniul vieții private și familiale indiferent de orientarea sexuală.

Pentru a-și îndeplini responsabilitatea de a proteja și promova drepturile omului ale tuturor celor aflați în jurisdicția lor și de elimina discriminarea pe orice motiv, inclusiv orientarea sexuală, statele membre ar trebui să evite perpetuarea tratamentului discriminatoriu și ar trebui să promoveze activități care vizează eliminarea prejudecăților, care permit ca o astfel de discriminare să persiste în societate.

Vedeți întregul document cu draftul și memorandumul Rezoluției AICI!

Traducere de Gabriela Augustinov

Sursa: Assembly.coe.int