Ruben Dubei: „Povestiți printre neamuri slava Lui”

Cu ocazia aniversării de 10 ani a Asociației Wycliffe România, aducem glorie lui Dumnezeu pentru privilegiul pe care ni l-a dat de a lucra împreună cu El. Alături de bisericile din România contribuim la înaintarea Evangheliei către marginile pământului prin lucrarea de traducere a Bibliei în limbile popoarelor care au fost neglijate până acum. De aceea recunoștința noastră se îndreaptă către bisericile și organizațiile cu care am parteneriat de-a lungul anilor, și fără de care nu am fi ajuns până aici.

Misiunea lui Dumnezeu prin care aduce la mântuire oameni din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, va fi împlinită așa cum a fost descoperită apostolului Ioan în Apocalipsa 7:9-10, și pentru că este misiunea Lui, nu poate eșua. Dar El ne oferă marea onoare și responsabilitate de a duce la îndeplinire această minunată lucrare, alături de El și de Biserica Sa!

Trăim zilele de pe urmă când Evanghelia înainteză spre marginile pământului, așa cum spune psalmistul în Psalmul 147 versetul 15: „El își trimite poruncile pe pământ, Cuvântul lui aleargă cu iuțeală mare.” În ritmul în care evoluează lucrarea de traducere a Bibliei, credem că în generația noastră, fiecare popor va beneficia de Cuvântul lui Dumnezeu în limba lui. Este un timp unic în istorie pe care biserica de azi îl experimentează.

Cartea „Povestiți printre neamuri slava Lui” conține mărturiile misionarilor Wycliffe România, și nădăjduim că va fi o mare încurajare pentru toți cei din linia a doua care i-au trimis, și care susțin proiectele în care sunt implicați. La sfârșit de an, Wycliffe România cere un raport organizațiilor partenere de pe câmpul de misiune privitor la activitatea misionarilor noștri, și mă bucur să aud cât de apreciați sunt, atât pentru caracterul lor, cât și pentru calitatea lucrării pe care o desfășoară. Aceasta îmi confirmă că Biserica din România are un mare potențial în misiunea lui Dumnezeu și, după cum vedem, este deja o mare binecuvântare prin misionarii pe care îi trimite printre popoarele pierdute. Redau aici câteva cuvinte din partea coordonatorilor din echipele misionarilor noștri:

„Nu exagerez, el este persoana cheie în echipa noastră, implicat în toate aspectele lucrării, și cunoscând cei mai mulți oameni. Vă rog să faceți tot posibilul să nu-l pierdem… Învață repede, și are capacitatea de a înțelege situația extraordinară din țară.

A demonstrat o pricepere mai mare decât a colegilor de două ori mai mari ca ea. Prin trimiterea ei aici, Domnul ne-a făcut un cadou și ne-a îmbrățișat… Scripturile nu sunt doar traduse pentru a fi puse în scris, ci sunt de asemenea trăite de ea, se dăruiește pe sine acestui popor care locuiește în ținuturi izolate. Ea face lucrul acesta din toată inima și cu toată puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Timpul ei de învățare a limbii și culturii a fost un succes, și a trecut un test al limbii care o califică, drept vorbitor capabil să comunice cu o mare varietate de vorbitori. A prezentat ceea ce a învățat, în limba locală, la un grup mai mare de o sută de localnici…

Proiectul traducerii Noului Testament era în cumpănă de ani de zile până să vină ei. Dar prin munca lor dedicată cu echipa în ultimii ani, îl slăvim pe Domnul că traducerea Noului Testament a fost finalizată!

Sunt convins că acești slujitori dedicați vor auzi din partea Stăpânului lor cuvintele din Matei 25:21, „Bine, rob bun și credincios; ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri…” Domnul îi va întări în jertfa pe care o aduc pentru gloria Numelui Său și pentru mântuirea popoarelor la care sunt trimiși. El le va răsplăti după bogăția harului Său, atât lor cât și fraților care i-au susținut cu credincioșie. Apreciați astfel de oameni și primiți-i bine când vă vizitează.

Trebuie să accentuez și implicarea bisericilor din România în misiune. Faptul că acești misionari speciali sunt un exemplu de devotament și sacrificiu, faptul că sunt susținuți cu credincioșie în rugăciune, financiar și moral, arată lucrarea pe care o face Dumnezeu prin bisericile românești. Biserica a adus pe acești slujitori la un nivel la care Dumnezeu îi poate folosi până la marginile pământului. Aceasta descoperă un potențial uriaș pentru o bază puternică în România, de trimitere și susținere a misionarilor. De aceea, Biserica din România trebuie să crească în contribuția ei unică pentru împlinirea misiunii lui Dumnezeu.

Misiunile din România au ajuns la nivelul și experiența la care pot împărtăși despre lucrările lui Dumnezeu realizate prin români. S-au tradus cărți de misiune din alte limbi, dar a venit timpul când misionarii noștri sunt capabili să sfătuiască și să încurajeze pe alții privitor la misiunea trasculturală. Avem acum consultanți și coordonatori în domeniile de traducere a Bibliei. Wycliffe România a fost implicată în proiecte de traducere a Bibliei din Ghana, Botswana, Zimbabwe, Etiopia, Tanzania, Madagascar, Papua Noua Guinee, India și Nepal. De asemenea lucrăm la traducerea Bibliei cu Surzii și Romii din România. Mai suntem implicați în proiecte de traducere pentru alte grupuri de Surzi din Europa. Pe lângă traducerea propriuzisă ajutăm la dezvoltarea limbilor, la alfabetizare, și la echiparea bisericilor locale pentru folosirea Bibliilor traduse, dezvoltând diferite materiale Biblice și programe de instruire pentru lucrători. Biblia în limba maternă joacă un rol decisiv în creșterea și stabilitatea Bisericii locale, este dacă vreți, manualul pentru lucrarea de ucenicie la care ne-a chemat Domnul Isus. E greu de estimat binecuvântarea pe care a primit-o România, beneficiind de Biblia în limba noastră. Aceeași binecuvântare vine peste orice alt popor atunci când primește Cuvântul lui Dumnezeu în limba lor maternă. De aceea avem atât privilegiul cât și datoria de a binecuvânta pe alții cu ceea ce am primit la rândul nostru.

Citiți aceste mărturii și vă minunați de lucrarea pe care Domnul o face prin acești misionari ai lui Isus și ai dumneavoastră, și fiți încurajați în eforturile pe care le faceți de acasă pentru îndeplinirea misiunii lui Dumnezeu. De asemenea veți afla mai în detaliu, unele greutăți ale misiunii transculturale și vă puteți ruga specific pentru misionari și lucrările în care sunt implicați. Nădăjduim că tot mai mulți veți simți prin mărturiile misionarilor, nevoia popoarelor și chemarea lui Dumnezeu de a vă alătura lucrării.

Maranta, Domnul nostru vine!

Ruben Dubei

Director executiv

Wycliffe România