Biblia din tranșeele anului 1918 – o ediție de buzuzar pentru soldații Primului Război Mondial

Astăzi se împlinesc 100 de ani de la terminarea Primului Război Mondial, un război care a implicat zeci de națiuni și țări. Pe data de 11 noiembrie 1918 a fost semnat acordul de încetare a focului, care a pus capăt primului celui mai sângeros război, în urma căruia și-au pierdut viețile 11 milioane de soldați și 8 milioane de civili.

Acest război a provocat ruinarea a 4 imperii, care păreau de nezdruncinat. A fost primul război, unde s-au utilizat cele mai moderne și diabolice tehnologii de distrugere în masă. În acest război pentru prima dată a fost utilizată arma chimică.

Soldații pe front aveau nevoie de multe lucruri: muniții, tehnică, haine, mâncare medicamente, dar cel mai mult simțeau nevoie de Dumnezeu. Acest război al iadului, a arătat cele mai josnice calități umane, și-n clipele cele mai grele omul avea nevoie de Dumnezeu.

Anume pentru soldații de pe front Societatea Biblică Americană a publicat Noul Testament în limba română într-o variantă de buzunar, ca să poată fi purtată la piept de ostași de pe front. A fost tipărit în 1918 în baza Noului Testament din 1914, care era parte a ultimii traduceri de la acea vreme a Bibliei realizată în 1909.

Din multele ediții ale Bibliei în limba română, această ediție î-mi este scumpă în mod deosebit, deoarece este un monument viu, care ne amintește de cele mai negre clipe din istoria omenirii și de Raza de Lumină care vine din Cuvântul Lui Dumnezeu.

Veaceslav Ioniță

Expert IDIS Viitorul

Republica Moldova