Daniel Godja – Ce este Biblia?

Deși există atât de multe răspunsuri, păreri și opinii cu privire la această Carte, atât pozitive, cât și negative, îmi doresc ca în cele scrise în continuare, să ofer o descriere, o perspectivă, o explicație pozitivă, adevărată, corectă din punct de vedere logic, rațional și teologic.  

I. Biblia este o carte DIVINĂ

1. Aceasta înseamnă că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu.

 • 2 Timotei 3:16
 • 2 Petru 1:21

2. Aceasta însemnă că Biblia este Revelația lui Dumnezeu.

Revelația este comunicarea unui adevăr care nu ar putea fi cunoscut altfel. În cazul Bibliei avem dezvăluirea Persoanei și Planului lui Dumnezeu. Revelația este înregistrată în cuvinte inteligibile omului prin procesul inspirației. Dumnezeu a inspirat fiecare cuvânt al acestei revelații.

3. Aceasta înseamnă că Biblia este o carte Fără Greșeală în manuscrisele originale. Ineranța această are în vedere numai originalul. Nu se au în vedere copiștii și traducătorii. De aceea este nevoie de o critică textuală.

4. Aceasta înseamnă că Biblia este Autoritară. Fiind dezvăluirea Persoanei și Planului lui Dumnezeu, această carte trebuie să controleze complet toate domeniile vieții noastre. Credința și practica noastră creștină trebuiesc supuse total numai acestei cărți. (Efeseni 2:19-20)

5. Aceasta însemna că Biblia este o carte Unitară. Deși a fost scrisă de aproximativ 40 de scriitori diferiți, din generații total diferențe. Biblia este opera lui Dumnezeu, și deci este unitară. Aceasta presupune că: 

 • Nu se contrazice pe sine. Pasajele biblice trebuiesc corelate.
 • Se interpretează pe sine. Scriptura se explică cu Scriptura. 
 • Pasajele greu de înțeles pot fi clarificate prin pasaje clare, referitoare la același subiecte.
 • S-a format printr-o revelație progresivă. Acest proces nu este o evoluție, ci este faptul că Dumnezeu a adăugat mereu la revelația Sa. Scripturile adăugate mai târziu au completat Scripturile scrise mai devreme. Această adăugare nu presupune că 
 • Scripturile timpurii ar fi fost greșite,dimpotrivă se adăugau informații pentru o revelație mai completă.

6. Aceasta înseamnă că Biblia este o carte Tainică. Considerând faptul că Dumnezeul infinit se descoperă pe sine omului finit, trebuie să însemne că anumite porțiuni vor fi greu de explicat sau înțeles omenește. Nimeni nu poate pretinde că are toate răspunsurile necesare. Rămân multe elemente misterioase în această carte, ceea ce dovedește diferența dintre Dumnezeu și om. Aceste elemente misterioase se regăsesc în trei domenii:

Profeții. Multe profeții sunt neîmplinite încă, și sunt tainice. Cei ce se hazardează să le explice cad în păcatul distorsionării. Nu există nici o scuză pentru răstălmăcirea Scripturilor. (Fapte 1:6-7).

Minuni. Minunile produse prin puterea lui Dumnezeu sunt imposibil de explicat rațional. Ele sunt însă veritabile, dovedind Măreția lui Dumnezeu și îndeplinind scopurile precise.

Doctrina. Anumite doctrine sunt evidente în Biblie dar imposibil de explicat omenește. Trinitatea lui Dumnezeu, Omniprezența lui Dumnezeu, Suveranitatea lui Dumnezeu și respectarea voinței umane, sunt numai câteva exemple.

Ca o carte tainică, Biblia are trei nivele de claritate:

 • Claritatea Elementară, Evidență ( 2 Timotei3:15).
 • Claritatea Examinativă ( Iacov 1:25, 2 Petru 3:15-16).
 • Claritatea Escatologică ( Ioan 13:6-7; 16:12).

Interpretul trebuie să accepte că are de interpretat  o carte care întrece capacitatea sa, și această nu este o rușine sau o slăbiciune.

II. Biblia este o carte UMANĂ

1. Aceasta însemnă că fiecare cuvânt, propoziție, carte a fost scris într-o limbă umană, respectându-se regulile gramaticale normale ale vremii, inclusiv limbajul figurativ. Dumnezeul ordonat S-a revelat în cuvinte normale limbajului uman. Iată câteva Axiome lingvistice:

 • 1.) Obiectivul real al vorbirii este comunicarea ideilor.
 • 2.) Limbajul este un mod fundamental al comunicării.
 • 3.) Folosirea cuvintelor determină semnificația lor.
 • 4.) Funcția unui cuvânt depinde de asocierea sa cu alte cuvinte.
 • 5.) Obiectivul real al interpretării este depistarea exactă a ideii autorului.
 • 6.) Adevărul trebuie să fie coerent cu afirmații reale.
 • 7.) Nimeni nu poate interpreta ce nu poate înțelege.

2. Aceasta însemnă că fiecare carte biblică a fost scrisă de cineva pentru un anume segment de ascultători, într-o situație specifică istorică și geografică, pentru un anume scop urmărit de scriitor.
3. Aceasta înseamnă că fiecare carte biblică este afectată de mediul cultural în care s-a aflat scriitorul.
4. Aceasta însemnă că fiecare carte biblică a fost ințeleasă în lumina contextului specific al acelei cărți.
5. Aceasta înseamnă că fiecare carte biblică a preluat o anume formă literară specifică (Narațiune, discurs, poezie etc.)
6. Aceasta înseamnă că fiecare carte biblică a fost ințeleasă de cititorii originali pe baza principiilor fundamentale de comunicare ale vremii lor.

III. Biblia este o carte PRETENȚIOASĂ.

Interpretul trebuie să aibă anumite calități pentru a putea interpreta corect această carte. Această axiomă este foarte importantă. Poate fi Biblia înțeleasă de orice om din lume(Fapte 8:30-31)?

Școala neo- evanghelică este de părere că doi oameni cu aceeași educație pot interpreta la fel de bine Biblia chiar dacă unul este credincios iar unul nu (Fuller). 

Sunt însă foarte multe versete biblice care indică contrariul:

 • a) Matei 11:25-26
 • b) Matei 16:15-17
 • c) 1Corinteni 2:14-3:2

Sunt prezentate trei categorii de oameni:

Firesc – nu are Duhul Sfânt și nu primește învățătură. 1Corinteni 2:14

Duhovnicesc – are Duhul Sfânt, și călăuzit fiind înțelege învățătură chibzuind inteligent lucrurile. 1 Corinteni 2:15

Lumesc – are Duhul Sfânt dar nu acceptă călăuzirea și deci nu poate depăși un anumit nivel de înțelegere a învățăturii. 1Corinteni 3:1,3.

Viață spirituală a interpretului Scripturii este mult mai importantă decât capacitatea lui educațional – intelectuală.  

Aceast implică:

 • – Nașterea din nou, Roamani 12:2.
 • – Credință, Evrei 11:1-3.6.
 • – Credincios Mesajului, 1 Corinteni 4:1-2 (nu tinde spre sanzational).
 • – Supus Mesajului, Iosua 1:8-9 (împlinește întocmai mesajul).
 • – Sfânt, 1 Corinteni 9:27 (nu este în conflict cu meajul).
 • – Călăuzit de Duhul Sfânt, 1 Corinteni 2:13: 

Interpretul Duhovnicesc: 

(1) Nu revelează lucruri care să nu se afle în Scriptură. El descoperă numai ceea ce este relevant în conținutul Scripturii (Ioan 16:13)
(2) Înțelesul pe care Duhul Sfânt îl descoperă interpretului nu depășește sensul normal al pasajului. Nu descoperă semnificații ascunse sau codificate. Sensul clar,deplin, nu trebuie ignorat.
(3) Nu presupune lipsa greșelii în interpretare. Omul imperfect nu poate să nu greșească. Spiritualitatea cuiva nu este neapărat o dovadă a unei corecte interpretări.
(4) Nu înlocuiește studiul minuțios pe care interpretul trebuie să-l  practice disciplinat. În acest studiu interpretul se folosește de cărți de referință.
(5) Presupune o părtășie deosebită între interpret și Dumnezeu:

 • (a) Rugăciune persistentă, pune-te la dispoziția Sa.
  (b) Adevărata smerenie, recunoaște-ți limitările și dependența totală de Dumnezeu.
  (c) Citește pentru a afla principiile Scripturii aplicabile vieții tale personale. Lasă-te schimbat tu însuți de Biblie.
  (d) Fii folositor Bisericii împlinindu-ți responsabilitățile folosindu-ți capacitatea spre Slava lui Dumnezeu lăsându-te învățat și de alții
  (e). Împlinește ceea ce știi deja. 

Îmi doresc ca, după citirea acestui articol, Dumnezeu să vă cerceteze și să vă motiveze să petreceți mai mult timp în studiul Scripturii.

„Biblia ar trebui să fie pâinea zilnică şi nu prăjitura pentru ocazii festive.” Victor Huggo. 

Surse: Curs de Hermeneutică – Beniamin Costea.