Săptămâna de Rugăciune 2019: Unitate în dragoste

Duminică – UNITATE ÎN DRAGOSTE

1 Ioan 4:7-21
Dumnezeu este dragoste (1 Ioan 4:16) și El Și-a manifestat dragostea în mod desăvârșit în Persoana Fiului Său. Domnul Isus a făcut o afirmație extraordinară, pe care o găsim în Ioan 17:23, și anume, că Dumnezeu ne iubește la fel de mult, tot așa cum L-a iubit pe Însuși Fiul Său!
De aceea, noi avem chemarea de a trăi în această relație de iubire dumnezeiască cu Cristos, și cu Trupul Său, Biserica.

 1. Un mod practic de a face lucrul acesta îl citim în Galateni 6:2, unde ni se poruncește să ne purtăm sarcinile unii altora, împlinind astfel Legea Dragostei lui Cristos. Același principiu îl vedem subliniat și în 1 Ioan 3:16-18 – trăirea în dragostea lui Cristos înseamnă să fim sensibili la nevoile fraților și surorilor noastre, dar și ale semenilor.
 2. Domnul Isus ne cere să rămânem în dragostea Lui (Ioan 15:9-10) și putem face acest lucru împlinind poruncile Lui și ascultând de Cuvântul Lui.
 3. Măsura dragostei în care trebuie să umblăm ca și credincioși, este dragostea Lui (Ioan 15:12). Această dragoste a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt (Romani 5:5) și El dorește ca ea să se manifeste prin noi, așa cum a fost manifestată și prin Cristos. Aceasta este cea mai puternică dovadă, în lumea în care trăim, că suntem urmași ai Domnului Isus (Ioan 13:35).
 4. Atunci când avem gândul lui Cristos în noi, renunțăm la ambițiile personale și la interesele egoiste, căutând și folosul celorlalți, nu doar folosul nostru (Filipeni 2:4-6).
 • Mulțumim:
 • Că Dumnezeu ne-a unit prin Fiul Său (Ioan 17:23).
 • Că ne-a înfiat prin Fiul Său și ne numește copiii Lui (1 Ioan 3:1)
 • Pentru părtășia de care ne bucurăm cu frații și surorile noastre.
  Ne pocăim:
 • Pentru că prin trăirea noastră nu am arătat întotdeauna dragostea lui Cristos față de frați și față de semenii noștri.
 • Pentru că nu întotdeauna am ascultat și împlinit poruncile Domnului.
  Cerem:
 • Ca să căutăm să fim plini de Duhul Sfânt și dragostea Lui să fie vizibilă în viețile noastre.
 • Ca Domnul să ne ajute să avem dragoste față de frați.
 • Ca Domnul să binecuvânteze cu dragoste bisericile și lucrătorii din întreaga țară.

Acestea sunt motivele de rugăciune din programul Alianței Evanghelice Români și a Uniunii Bisericilor Creștine după Evanghelie pentru prima zi din Săptămâna de Rugăciune 2019. Vă chemăm să purtați în inima dvs aceste nevoi atunci când stați în prezența lui Dumnezeu. Haideți împreună să făurim unitatea. Atunci când ne rugăm unii pentru alții, învățăm să ne iubim așa cum ne iubește Hristos.

Scrie un comentariu

Abonează-te la buletinul nostru de
știri creștine