Săptămâna de rugăciune 2019: Unitate în Duhul

Săptămâna de rugăciune 2019: Unitate în Duhul

Luni – UNITATE ÎN DUHUL

Efeseni 4:1-6

Scopul principal al coborârii Duhului Sfânt pe pământ, în credincioși, este să-L proslăvească pe Domnul Isus (Ioan 16:14) și El face lucrul acesta descoperindu-L pe Cristos Bisericii Sale! Chemarea noastră ca mădulare ale Trupului Său este ca prin Duhul Sfânt, să-L arătăm lumii pe Cristos, Capul nostru!

În al doilea rând, Duhul Sfânt a venit să ne călăuzească în tot adevărul (Ioan 16:13; Romani 8:14). Atunci când umblăm în adevărul Cuvântului Său, umblăm în unitatea Duhului.

După cum, în trupul fizic, sângele menține viața trupului, hrănind fiecare mădular în parte, tot la fel este și în Trupul lui Cristos – Duhul Sfânt a fost Acela care i-a dat naștere la Cincizecime și menține viața Trupului, ținând unite toate mădularele.

  1. Duhul Sfânt ne-a născut din nou (Ioan 3:5).
  2. Duhul Sfânt ne-a pecetluit (Efeseni 1:13-14).
  3. Duhul Sfânt ne ajută în slăbiciune (Romani 8:26).
  4. Este voia Domnului ca noi să fim plini de Duhul Sfânt (Efeseni 5:18).

Numai în felul acesta vom putea „să fim în chip desăvârșit una”, după dorința Domnului și Mântuitorului nostru slăvit (Ioan 17:21)!

Mulțumim:

  1. Lui Dumnezeu pentru Duhul Sfânt, prin care am fost născuți din nou, și care locuiește în ființele noastre.
  2. Pentru că ne-a făcut mădulare ale Trupului lui Cristos – Biserica, și tot El ne înzestrează să-L putem sluji pe Domnul Isus după voia Lui.

Ne pocăim:

  1. Pentru toate momentele în care am umblat călăuziți de firea noastră și L-am întristat prin viața noastră!
  2. Pentru că de multe ori nu ne lăsăm călăuziți pe deplin de Duhul Său.

Cerem:

  1. Ca Domnul să ne umple zilnic cu Duhul Său și să trăim conduși de El.
  2. Ajutorul de a fi una cu Domnul, cu frații și surorile, după dorința Domnului Isus, ca oamenii pierduți să fie atrași la El.

Scrie un comentariu

Abonează-te la buletinul nostru de
știri creștine