SDR2019: Rugăciune pentru liderii de închinare și grupuri mici

LuniRugăciune pentru cei care conduc timpul de rugăciune în biserică și grupuri de rugăciune în timpul săptămânii.

Într-o zi, Isus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii Lui I-a zis: „Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui”. (Luca 11:1)

„Vă mai spun iarăș, că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor”. (Matei 18:19-20)

SDR2019: Rugăciune pentru liderii de închinare și grupuri mici

Rugăciunea ocupă un loc important în viața credincioșilor și a bisericilor baptiste. Fiind convins că „rugăciunea fierbinte a celui neprihănit are mare putere” (Iacov 5:16), Biserica Primară stăruia în rugăciune (Fapte 2:42) și atunci când a trecut prin încercări “nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu” (Fapte 12:5). Având aceleași convingeri cu privire la rugăciune, ne vom ruga pentru toți cei care conduc și participă la rugăciune. Venim înaintea Domnului cu:

Mulțumire:

  • pentru exemplul celor care conduc și participă la timpul de rugăciune;
  • pentru credincioșia celor care stăruiesc în rugăciune;
  • pentru promisiunile lui Dumnezeu cu privire la răspunsul la rugăciune.

Cerere:

  • călăuzirea Duhului Sfânt în alegerea textelor biblice care să inspire rugăciunea;
  • învățătură sănătoasă cu privire la condițiile pe care le cere Dumnezeu ca să asculte rugăciunile (păcate ascunse, relații nepotrivite; motivație greșită, etc.);
  • pasiune și motivație sfântă în rugăciune și peseverență în a participa la timpul de rugăciune;
  • Domnul să ridice o generație de mari oameni ai rugăciunii în fiecare biserică baptistă.

Mijlocire:

  • să fie protejați de cădere în păcat toți cei care conduc timpul de rugăciune;
  • să fie exemple vrednice de urmat pe calea credinței;
  • să le fie binecuvântate familiile cu răspuns la rugăciune.

Departamentul Educație

Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România

Scrie un comentariu

Abonează-te la buletinul nostru de
știri creștine