SDR 2019: Rugăciune pentru liderii de studiu biblic

Marți: rugăciune pentru cei care conduc studiul biblic în biserică, la grupele de studiu la copii, tineret și grupe de ucenicie

Poporul Meu piere din lipsă de cunoștință. Fiindcă ai lepădat cunoștința, și Eu te voi lepăda, și nu-Mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita și Eu pe copiii tăi. (Osea 4:6)

Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac și în veci de veci. (Daniel 12:3)

Căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească Legea Domnului, și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. (Ezra 7:10)

Cunoașterea Scripturii este esențială atât pentru creșterea spirituală cât și pentru o viață de biruință pe calea credinței. Oamenii care se numesc creștini, dar nu cunosc Scripturile se rătăcesc de la credință (Matei 22:29). Din punct de vedere istoric, baptiștii au fost cunoscuți ca oameni ai Scripturii datorită faptului că atât în viața personală, în familie și biserică, dar și în relația cu cei necredincioși au știut să se călăuzească după învățăturile Cuvântului lui Dumnezeu. Între baptiști au fost mulți oameni cu inimă și pasiune pentru Scripturi, ca Ezra în vremea robiei babiloniene. Conștienți de responsabilitatea celor chemați să dea învățătură, venim înaintea Domnului și ne rugăm:

Mulțumire:

  • pentru toți învățătorii de școală duminicală din bisericile baptiste din România;
  • pentru pasiunea, dedicarea, credincioșia și jertfa lor;
  • pentru vremea de har în care putem studia liber Cuvântul lui Dumnezeu;
  • pentru resursele bibliografice pe care le avem noi, dar nu le-au avut înaintașii noștri.

Cerere:

  • Domnul să-i păzească de învățături false pe cei care dau învățătură;
  • să fie sănătoși în credință și în comportament pentru a putea fi exemple de urmat;
  • să fie întotdeauna călăuziți de Duhul Sfânt în slujire, ca să împartă drept Cuvântul Adevărului;
  • Domnul să ridice o nouă generație de oameni ai Scripturii în bisericile baptiste din România.

Departamentul Educației

Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România