SDR2019: Rugăciune pentru comitetul bisericii locale

Joirugăciune pentru cei aleși în comitetul bisericii

„Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, s-o facă cu bucurie. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. În sârguință, fiți fără preget. Fiți plini de râvnă cu Duhul. Slujiți Domnului”. (Romani 12:7-11)

„Păstoriți turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnzeu; nu pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei”. (1 Petru 5:2-3)

Împreună cu păstorul, frații aleși în comitetele de conducere asigură cârmuirea tuturor aspectelor spirituale și administrative ale bisericilor baptiste. Influența și responsabilitatea acestor frați este foarte mare, și de aceea Biblia afirmă că și calitățile moral-spirituale pentru astfel de slujiri sunt deosebit de înalte. Apostolul Pavel subliniază aceste calități, care se referă la caracter, familie și daruri de slujire în 1 Timotei 3:1-13 și în Tit 1:6-9. Datorită faptului că responsabilitatea cârmuirii Bisericii Domnului este foarte mare, ea trebuie să fie însoțită de însușiri moral-spirituale și familiale vrednice de înălțimea chemării de slujitor în Biserica Domnului, câștigată cu prețul jertfei Sale. De aceea venim inaintea Domnului cu:

Mulțumire:

 • pentru toți credincioșii care trăiesc după standardele Scripturii;
 • pentru cei care se învrednicesc pentru slujire;
 • pentru care au slujit în această perioadă;
 • pentru harul divin de care au avut parte în slujire.

Cerere:

 • discernământ duhovnicesc pentru adunările generale elective;
 • curăție de inimă și frică de Domnul pentru cei care vor accepta să fie aleși;
 • respectarea standardelor biblice în viața celor aleși;
 • Domnul să ridice bărbați vrednici de chemarea la slujire.

Mijlocire:

 • pentru protecție divină în viața și familia celor care vor fi aleși;
 • pentru mântuirea copiilor fraților care slujesc în comitetele bisericilor;
 • pentru înțelepciune și râvnă în slujire;
 • pentru creșterea spirituală și numerică a fiecărei biserici locale.

Departamentul Educație

Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România