SDR2019: Rugăciune pentru președinții de comunitate

VineriRugăciune pentru frații care vor fi aleși în conducerile comunităților

Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care a pus în inima lui Tit aceeași râvnă pentru voi. Căci el a primit îndemnul nostru; ba încă, stăpânit de o râvnă arzătoare, a pornit de bună voie spre voi. Am trimes cu el și pe fratele a cărui laudă în Evanghelie este răspândită prin toate Bisericile… Căci căutăm să lucrăm cinstit nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. Am trimes cu ei pe fratele nostru, a cărui râvnă am încercat-o de atâtea ori în multe împrejurări, și care, de data aceasta, arată mult mai multă râvnă, din pricina marei lui încrederi în voi. Astfel, fie având în vedere pe Tit, care este părtașul și tovarășul meu de lucru în mijlocul vostru; fie având în vedere pe frații noștri, cari sunt trimeșii Bisericilor și fala lui Hristos: dați-le înaintea Bisericilor dovadă de dragostea voastră, și arătați-le că avem dreptul să ne lăudăm cu voi. (2 Cor. 8:16-24)

Mesajul apostolului Pavel adresat Bisericilor din Corint și din provincia Ahaia, are în vedere atât integritatea și curăția de inimă a lui și a tovarășilor lui în lucrare, cât și atitudinea de respect a credincioșilor din aceste Biserici față de cei trimiși de Apostol cu o misiune specială de a ajuta, îndrepta, încuraja și apăra lucrarea Evangheliei. În vremea noastră lucrarea aceasta revine în mare măsură fraților aleși să slujească în conducerile Comunităților Baptiste.

În modul de organizare a Cultului Creștin Baptist din România, fiecare biserică aparține de o comunitate teritorială. Rolul Comunității este de a asigura păstrarea principiilor specifice și valorilor credinței baptiste pe raza ei de acțiune. De asemenea, Comunitatea crează cadrul favorabil de colaborare misionară a bisericilor în vederea răspândirii și întăririi mărturiei baptiste în zonele în care nu sunt biserici baptiste, și de ajutorare în cazul în care resursele locale ale unei biserici existente sunt insuficiente pentru nevoile și provocările ei. De aceea, mărturia personală, situația familiei, rezultatele slujirii până în prezent, dedicarea și înțelepciunea duhovnicească sunt calități deosebit de importante pentru eficiența lucrării fraților care vor fi aleși în aceste slujiri. La fel de importantă este atitudinea de respect, prețuire și dragoste frățească din partea Bisericilor față de acești slujitori. Înțelegând valoarea acestei legături duhovnicești între frații din conducerea Comunității și Bisericile Baptiste de pe raza ei de slujire, să venim înaintea Domnului cu:

Mulțumire:

 • pentru toți lucrătorii care au slujit în conducerea Comunității în mandatul care se încheie în această primăvară;
 • pentru bisericile nou plantate în acest mandat;
 • pentru biruință în păstrarea credinței și mărturiei baptiste;
 • pentru mărturia frumoasă a relațiilor frățești între Comunitate și Biserici.

Cerere:

 • călăuzirea Duhului Sfânt în viața celor care vor fi aleși;
 • discernământ duhovnicesc pentru toți delegații bisericilor la adunarea generală a comunității;
 • unitate duhovnicească în îndeplinirea responsabilităților de către cei aleși în slujire;
 • pasiune pentru slava Domnului, lepădare de sine, integritate și har în slujirea celor care vor fi aleși.

Mijlocire:

 • protecția fraților aleși și a familiilor lor de atacurile celui rău;
 • vreme de har și uși deschise pentru răspândirea Evangheliei și plantare de noi biserici;
 • binecuvântarea celor care își vor încheia mandatul cu har și călăuzire în slujirea în care vor rămâne.

Scrie un comentariu

Abonează-te la buletinul nostru de
știri creștine