SDR2019: Rugăciune pentru Congresul și Conducerea Uniunii Baptiste

Duminică: Rugăciune pentru Congresul Cultului și Conducerea Uniunii Baptiste

Apostolii și prezbiterii s-au adunat laolaltă, ca să vadă ce este de făcut… Atunci apostolii și prezbiterii și întreaga Biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei, și să-i trimită la Antiohia, împreună cu Pavel și Barnaba. Și au ales pe Iuda, zis și Barnaba, și pe Sila, oameni cu vază…

Noi, după ce ne-am adunat cu toții laolaltă, cu un gând, am găsit cu cale să alegem niște oameni, și să-i trimitem la voi, împreună cu preaiubiții noștri Barnaba și Pavel, oamenii aceștia, care și-au pus în joc viața pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos… Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă… (Fapte 15:6, 22, 25-28).

Întâlnirea de la Ierusalim, denumită și Congresul Bisericii din Ierusalim, ne așează înainte modelul adunării aleșilor Bisericilor din Ierusalim și Antiohia pentru a căuta călăuzirea Domnului în legătură cu prezentul și viitorul lucrării Evangheliei. Modelul acesta al părtășiei frățești și a unității în doctrină și practică a fost și este urmat și de Bisericile Baptiste din România.

Toate bisericile baptiste din România formează împreună Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România. Aceasta este familia credinței baptiste din țara noastră. Forurile de Conducere sunt Congresul, Conferința Națională, Consiliul Uniunii și Comitetul Executiv al Uniunii. Congresul electiv care validează membrii comunităților în Consiliul Uniunii și alege Comitetul Executiv are loc la un interval de patru ani. La Congres participă delegații tuturor bisericilor baptiste, așa cum precizează Statutul Cultului. În situații speciale poate fi convocat un congres de lucru. Conferința Națională are loc o dată pe an cu delegații tuturor bisericilor în proporția stabilită de Statut. Congresul și Conferința Națională celebrează unitatea și părtășia întregii familii baptiste și iau hotărâri cu privire la direcțiile majore ale Cultului Baptist. Între Congrese și Conferințele Naționale, aspectele privitoare la reprezentarea, coordonarea și funcționarea entităților cultice sunt analizate și duse la îndeplinire, după caz, de Consiliul Uniunii și Comitetul Executiv. Rolul și responsabilitatea fraților care sunt aleși pentru aceste lucrări sunt de importanță majoră pentru unitatea, mărturia, reprezentarea și coordonarea lucrării Evangheliei în cadrul Cultului Baptist. De aceea, este important să venim înaintea Domnului cu:

Mulțumire:

 • pentru libertatea religioasă din țară. Suntem liberi să alegem frații în conducerea Uniunii Baptiste după călăuzirea Duhului Sfânt și nu suntem obligați să acceptăm oameni impuși de autorități, ca în vremea comunistă;
 • pentru frații care au slujit în mandatul care se va încheia la Congres;
 • pentru toate binecuvântările primite din mâna Domnului până în prezent;
 • pentru toți credincioșii baptiști, pentru toate bisericile și pentru toți slujitorii.

Cerere:

 • pentru domnia Mântuitorului Isus Hristos, plinătatea Duhului Sfânt și unitate în părtășia frățească la lucrările Congresului;
 • pentru călăuzirea Duhului în alegerea fiecărui slujitor în conducerea Uniunii în lumina calităților cerute de Sfânta Scriptură;
 • pentru creșterea spirituală și numerică a bisericilor baptiste din România.

Mijlocire:

 • pentru întoarcerea poporului român la Dumnezeu;
 • pentru mărturie vrednică de Numele Domnului a tuturor slujitorilor și credincioșilor baptiști;
 • pentru vremuri de înviorare și treziri spirituale în țara noastră;
 • pentru unitatea în învățătură și practică a tuturor entităților din cadrul Cultului Creștin Baptist;
 • pentru slăvirea Numelui Domnului Isus în lucrările Congresului și în întreaga activitate din cadrul Cultului Creștin Baptist din România.

Departamentul Educație

Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România