AFR: O Europă fără bărbați?

Valorile constituie una din motivațiile care mențin Alianța Familiilor din România (AFR) activă. O contra-valoare care necesită să fie cunoscută și confruntată e războiul societății seculare, și mai ales a celui de tip feminist, împotriva băieților și a bărbaților. Războiul feminist împotriva familiei și a căsătoriei e mai puțin cunoscut, dar continuă de câteva decenii. Mai mult cunoscute sunt presiunile pentru liberalizarea avortului și a recunoașterii în spațiul european și la nivel global al unui „drept” la avort. Ofensiva feminismului destructiv împotriva bărbaților și băieților e mai bine cunoscută și pronunțată în Scandinavia. Cei care citiți buletinele noastre informative de marți vă amintiți că în ultimii ani în Suedia în unele școli băieților din clasele primare li se cere să poarte ocazional rochițe și să se machieze. Din nefericire, ideile și obiectivele acestei conflagrații s-au extins în tot spațiul european, simțindu-se tot mai pronunțat și în rezoluțiile dezbătute ori adoptate în Parlamentul European și Consiliul Europei.

E important să fim preocupați de ascensiunea secularismului feminist și a agendei lui în Europa? Fără îndoială. Există dovezi că feminismul a deturnat mișcarea pentru egalitate a femeilor și a transformat-o într-o mișcare împotriva bărbaților, a băieților, a taților și a masculinității în general? Absolut.

Subiectul acesta ne-a preocupat de mulți ani, nu doar pe noi dar și pe o sumedenie de sociologi, de ambele sexe am adăuga, care văd în ascensiunea feminismului secularist un pericol direct la adresa bărbaților și a familiei. Politicile propuse și promovate de politică feministă marginalizează în mod intenționat bărbații și băieții, începând din clasele primare, și continuând apoi în toate sferele sociale.

O carte trage semnal de alarmă

O ultimă carte care ne-a căzut în mână privind acest subiect e Man Out: Men on the Sidelines of American Life – „Excluderea bărbaților: bărbații marginalizați ai societății americane”. Autorul e Andrew L. Yarrow, sociolog și cercetător principal la Progresive Policy Institute din Statele Unite. Cartea a fost publicată la sfârșitul anului trecut.

Yarrow nu e un „conservator îngust la minte”, un creștin „fanatic” ori „extremist” care se opune egalității între sexe. Așa după cum indică poziția lui și instituția pentru care muncește, Yarrow se autodefinește ca fiind un „progresist”, adică o persoană și intelectual care nu simpatizează cu cauzele conservatoare ci se identifică cu cele de stânga. La fel, cartea lui a fost publicată de influenta fundație americană The Brookings Institution din Washington, DC, o fundație cu înclinații spre stânga seculară. În ultimii ani, însă, cercetătorii de la Brookings Institution au devenit foarte alarmați de efectele feminismului și secularismului asupra familiei și căsătoriei, trăgând semnale de alarmă. În 2016, de exemplu, în toiul bătăliei românilor pentru reîntregirea familiei Bodnariu, Brookings Institution a publicat o carte foarte influență privind efectele dezastruoase ale feminismului, concubinajului și divorțului asupra copiilor.

Putem deci adăuga cartea lui Yarrow la această tradiție a lui Brookings Institution care continuă să atenționeze asupra impactului destrămării instituției familiei asupra copiilor. Ceea ce face diferită, însă, cartea lui Yarrow este unghiul pe care autorul și l-a ales pentru a descrie această mare tragedie a societății americane: declinul masculinității în America, interesul în descreștere al bărbaților în a deveni tați, soți, oameni responsabili, de a munci, de a întemeia familii. În ultima jumătate de secol societatea americană, sistemul educațional american, mass media, politica socială, universitățile și instituțiile de cercetări au promovat și accentuat ascensiunea fetelor în toate domeniile în detrimentul băieților. În alte cuvinte, mai toată atenția a fost acordată femeilor și fetelor în timp ce bărbații și băieții au fost neglijați.

Istoria și evoluția acestor politici nefaste sunt descrise cu lux de amănunte de Christina Hoff Sommers in The War Against Boys – „Războiul împotriva băieților”, publicată în 2000 și republicată în 2013.

Rezultatul acestor  politici, concluzionează Yarrow, este expansiunea rapidă a unei sub-clase sociale în America: aceea a bărbaților care și-au pierdut interesul în a forma familii și aduce copii pe lume. Este lucrul acesta bun, întreabă Yarrow? Categoric nu.

Yarrow nu exprimă doar opinii. Își fondează observațiile pe o sumedenie de studii sociologice publicate în Statele Unite și Europa. De aceea o recomandăm fiecărei persoane care e preocupată, la fel ca noi, de dezinstituționalizarea familiei și căsătoriei naturale.

Au cartea și ideile lui Yarrow relevanța ori rezonanță pentru România? Pentru Uniunea Europeană? Categoric. Sub-clasă de bărbați americani care au devenit victime ale feminismului agresiv există și în Europa. Yarrow discută subiectul în paginile 200 ale cărții.

O carte critică care feminismul irațional

Tot legat de feminism recomandăm și cartea publicată anul trecut a lui Mona Charen, Sex Matters: How Modern Feminism Lost Touch with Science, Love, and Common Sense „Sexul e important – feminismul modern  și deconectarea lui de știință, dragoste și bunul simț”.

Autoarea explică destructivismul feminismului din punctul de vedere al sociologiei contemporane și modul în care de-a lungul ultimei jumătate de secol feminismul a devenit tot mai greșit, irațional și destructiv.

Secularismul agresiv al ultimelor decenii și accentuarea ideologiei egalitare radicale au avut și continuă să aibă efecte similare și în Europa la fel ca în America. Periodic, Eurostat emite date statistice privind situația familiilor în Europa. În mai mult de jumătate din țările membre în Uniunea Europeană mai mulți copii se nasc în familii monoparentale ori în cămine unde cuplurile coabitează decât în familiile „tradiționale” și intacte. Poate fi lucrul acesta bun pentru Uniunea Europeană? Categoric nu. E, deci, nevoie, în opinia noastră, de o accentuare și acceptare tot mai profundă a valorilor tradiționale la nivel unional, a responsabilității individuale și a revitalizării instituției familiei și căsătoriei naturale.

Sursa: AFR