Peste 1.000 de oameni de ştiinţă au semnat o scrisoare publică prin care se dezic de teoria evoluţiei

La începutul acestei luni, o petiţie online în care se exprimă dezacordul cu teoria evoluţiei a lui Charles Darwin a fost semnată de peste 1.000 de oameni de ştiinţă din toată lumea, fapt care indică un consens în creștere în comunitatea ştiinţifică față de respingerea concepției evoluționiste.

Declaraţia „O despărţire ştiinţifică de darwinism” este un text scurt, în care se spune: „Ne exprimăm scepticismul în legătură cu teoria selecţiei naturale şi mutaţiile accidentale ca şi explicaţie pentru natura complexă a vieţii. Încurajăm o examinare atentă a tuturor dovezilor care sunt oferite pentru teoria lui Darwin.”

 „Până în prezent, declaraţia a fost semnată de 1.043 de oameni de ştiinţă,” spune Sarah Chaffee, director de programe la Institutul Discovery.

Declaraţia, care a fost emisă în cadrul Institutului Discovery în anul 2001 de către cei care pun sub semnul întrebării neo-darwinismul, a fost semnată de oameni de ştiinţă de la Academia Americană de Ştiinţe, academiile din Rusia, Ungaria, Republica Cehă, precum şi universităţi cunoscute cum ar fi Yale, Princeton, Stanford, MIT, Berkeley, UCLA şi altele.

Nu oricine poate semna declaraţia, ci doar persoanele care îndeplinesc anumite condiţii. Pentru a semna documentul, trebuie să ai fie un doctorat în unul sau mai multe din domeniile biologie, chimie, matematică, inginerie sau informatică, fie poți avea o diplomă de master şi să lucrezi ca şi profesor de medicină, şi să fii de acord cu afirmaţiile din declaraţie.

„Declaraţia O Despărţire Ştiinţifică de Darwinism există pentru a aduce o corecţie în opinia publică, arătând că există suport ştiinţific pentru o examinare deschisă a dovezilor privind teoria darwinistă şi care pun sub semnul întrebării faptul că neo-darwinismul poate explica satisfăcător complexitatea şi diversitatea lumii naturale.”

O astfel de declaraţie este importantă din cauza presiunii care există în mass media de pretutindeni  de a te conforma cu acceptarea fără rezerve a teoriei evoluţiei.

Pe website-ul care conţine declaraţia se mai spune că: „În ultimii ani s-au depus eforturi considerabile din partea unor susţinători ai teoriei moderne a darwinismului pentru a nega existenţa unor critici ştiinţifice aduse neo-darwinismului pentru a descuraja o discuţie deschisă asupra dovezilor pentru şi împotriva teoriei evoluţiei.”

David Klinghoffer, un cercetător în cadrul Institutlui Discovery, a spus că semnatarii declaraţiei „şi-au riscat carierele şi reputaţia prin acordul pe care şi l-au exprimat asupra declaraţiei.”

 „Comunitatea ştiinţifică din lumea întreagă te va stigmatiza dacă poate, iar mass-media se uneşte la unison în afirmaţia conform căreia „oamenii de ştiinţă sunt cu toţii de acord şi doar poeţii, avocaţii şi zănaticii se îndoiesc de teoria evoluţiei.”

Trebuie să precizăm că semnarea documentului nu înseamnă neapărat o „ credinţă într-o teorie alternativă cum ar fi auto-organizarea, structuralismul sau creaţionismul,” ci doar afirmă că „scepticismul asupra teoriilor moderne asupra darwinismului privind selecţia naturală şi mutaţiilor întâmplătoare ca explicaţie privind complexitatea vieţii este justificat.”

Sursa: CBN News