Ce semnifică Paștele?

Isus venise în oraș pentru celebrarea Paștelui evreiesc. Se apropia vremea când avea să fie trădat de unul dintre ucenicii Lui, umilit și batjocorit public, bătut și legat să moară pe o cruce. În noaptea dinaintea suferinței Sale, Isus le-a cerut ucenicilor Săi să își amintească de faptul că El și-a dat trupul să fie frânt și sângele să fie vărsat ca jertfă pentru ei.

Cel mai bun mod de a înțelege adevăratul sens al Paștelui este din Cuvintele lui Isus. El le-a vorbit ucenicilor Lui despre un Legământ Nou.

Noul Legământ

Când a sosit ceasul, Isus a şezut la masă cu cei doisprezece apostoli. El le-a zis: „Am dorit mult să mănânc Paştele acestea cu voi înainte de patima Mea; căci vă spun că, de acum încolo, nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în Împărăţia lui Dumnezeu.” Şi a luat un pahar, a mulţumit lui Dumnezeu şi a zis: „Luaţi paharul acesta şi împărţiţi-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viţei, până când va veni Împărăţia lui Dumnezeu.” Apoi a luat pâine şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi le-a dat-o zicând: „Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.” Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul şi li l-a dat, zicând: „Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu, care se varsă pentru voi.” Luca 22:14-20

Semnificația Paștelui stă în cuvintele Lui Isus: „noul legământ între Dumnezeu și poporul Său”.

Paștele și Noul Legământ

Pentru a pune acest nou legământ în context, trebuie să privim în istorie. Cu mult timp înainte de nașterea lui Isus, Dumnezeu a încheiat legăminte cu poporul Lui, cu poporul Israel – legăminte să îi înmulțească, să îi binecuvânteze sau să le dea pământ unde să locuiască. În tot acest timp, Dumnezeu a cerut credincioșilor să își recunoască natura păcătoasă, să-și mărturisească păcatele, să ceară iertare pentru păcatele lor și să ofere preoților animale specifice ca sacrificii pentru păcatele lor. Celebrarea religioasă a Paștelui evreiesc includea sacrificiul unor miei fără cusur, la fel cum făcuseră israeliții când au uns stâlpii ușii cu sângele mielului în noaptea Paștelui – atunci când Moise a scos poporul lui Dumnezeu din Egipt (Exodul 12:11-13).

Mielul de sacrificiu a avut un rol semnificativ în salvarea vieților israeliților în ziua de Paște, precum și în comemorarea acestui eveniment în viitor. Dumnezeu le-a dat lui Moise și Aaron înstrucțiuni specifice despre cum trebuiau să Îl onoreze pe Dumnezeu prin celebrarea anuală a Paștelui. Mielul reprezenta punctul culminant al mesei de Paște. Mieii trebuiau să fie fără cusur și chiar să trăiască cu familiile respective mai multe zile înainte să fie sacrificați, fapt care sugerează că sacrificiul trebuia să fie aproape de inimile oamenilor, pentru a căror păcate se face ispășire.

Sărbătoarea Paștelui pe care evreii trebuiau să o celebreze, are o relație deosebită cu moartea și învierea Domnului Isus (Paștele pe care îl sărbătorim noi) din mai multe motive. Isus a devenit „mielul fără cusur”, când și-a dat viața pentru păcatele tuturor celor care cred în El – ca să îi aducă într-o relație bună cu Tatăl. La fel cum israeliții celebrează eliberarea de sub robia egipteană atunci când celebrează Paștele, creștinii sărbătoresc victoria asupra păcatului prin moartea și învierea lui Isus. Isus a spus, că noul legământ între Dumnezeu și poporul Lui este „un acord confirmat prin sângele Meu, care se varsă ca jertfă pentru voi”. Nu a fost o coincidență faptul că Isus și-a dat viața pentru noi în timpul Paștelui. Era timpul hotârât și ales de Tatăl.

Ce semnifică Paștele? Când Îl vede pe Isus apropiindu-se, Ioan Botezătorul anunță mulțimea din jurul lui și spune: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” (Ioan 1:29)

El știa că Isus era Fiul lui Dumnezeu, mult așteptatul Mesia, cel despre care profeții lui Dumnezeu au spus că va salva omenirea de păcatele sale și care le va deschide oamenilor posibilitatea unei relații profunde cu Dumnezeu Tatăl. Noul Legământ avea să fie unul veșnic (Ieremia 31:31-34, Ieremia 32:39-42, Isaia 55:3). Isus, Mielul nostru de jertfă, Mântuitorul nostru, Domnul nostru, Răscumpărătorul nostru – El și-a dat viața, ca un miel care trebuia sacrificat, pentru plata păcatelor noastre. Când a înviat din morți, trei zile mai târziu, El a biruit asupra separării veșnice de Dumnezeu (asupra morții) pentru toți cei care și-au pus credința și încrederea în El. Acesta este Noul Legământ – viața veșnică petrecută cu Dumnezeu prin credința în tot ceea ce a făcut și continuă să facă Isus Hristos.

Versete din Biblie

Toți cei care cred în Fiul lui Dumnezeu cunosc în inimile lor că această mărturie este adevărată. Cei care nu cred acest lucru Îl fac de fapt mincinos pe Dumnezeu, deoarece ei nu cred în ceea ce Dumnezeu a mărturisit despre Fiul Său. Ceea ce Dumnezeu a mărturisit este aceasta:

„Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu Îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa”. 1 Ioan 5:10-12

„Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi”. 1 Corinteni 15:3b-4

„Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit”. Romani 10:9

Rugăciune

Doamne Tată, există uneori controverse cu privire la cum și când să sărbătorim sau cum să numim ceea ce este comemorarea celei mai importante zile din istorie – ziua în care Isus Hristos, Fiul Tău preaiubit, a înviat din morți și a adus darul iertării și vieții veșnice tuturor celor care doresc să Îl primească – noul legământ. Toarnă Duhul Tău sfânt peste toți cei care cred în învierea Domnului Isus Hristos și du-ne pe genunchi înaintea Ta cu inimi pline de recunoștință pentru dragostea Ta mare pentru noi. Tu, Dumnezeul nostru, ne-ai dat victorie asupra păcatului și a morții și ne-ai promis că nu ne vei părăsi niciodată. Ajută-ne să fim trupul lui Hristos, Biserica Ta, uniți, plini de uimire când privim la felul cum ai salvat sufletele noastre nevrednice – la trupul și sângele Tău ca jertfă pentru păcatele noastre. Ajută-ne să ducem acest mesaj tuturor celor care ne vor asculta și să iubim așa cum Tu ne-ai iubit pe noi. Îți suntem recunoscători pentru totdeauna! Amin.

Sursa: CBN Devotions | Beth Patch