El e viu!

Vestea bună a Sărbătorii Paştelui este că Isus Hristos este viu! Mormântul gol, încrederea şi credinţa insuflată apostolilor după înviere şi prezenţa Lui în viaţa credincioşilor din toată lumea, din toate timpurile, toate acestea mărturisesc că Mântuitorul a înviat cu adevărat din morţi şi este viu!

Însă realitatea învierii – oricât de uimitoare ar fi ea– nu se opreşte doar cu persoana Domnului Isus Hristos. Semnificaţia învierii este aceea că Isus Hristos a rupt bariera morţii pentru noi, pentru tine şi pentru mine. Există o zicală care spune: „Există doar două lucruri sigure în lume: moartea şi taxele.” Dacă taxele le plătim şi scăpăm de ele, moartea este un fapt solemn, înfricoşător şi ireversibil.  Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, ne spune că „plata păcatului este moartea”. (Romani 6:23). O astfel de moarte nu înseamnă doar sfârşitul vieţii în trupul fizic, ci şi o separare a sufletului de Dumnezeu – o barieră între noi şi Dumnezeu: „Nelegiurile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru.” (Isaia 59:2)

Moartea lui Isus a fost un eveniment public, ea a fost o pedeapsă însă nu pentru propriile păcate, căci nu avea nici unul. Într-un mod minunat, pe care numai Dumnezeu îl putea aranja, Isus a murit pe cruce pentru tine şi pentru mine. El a luat pedeapsa cuvenită pentru păcatele noastre, „El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu.” (1 Petru 3:18). „Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.”  În suferinţa îndurată şi în moartea pe cruce, Isus ni s-a substituit nouă, prin urmare El ne salvează de consecințele păcatelor noastre.

Atunci când Isus a înviat din morţi, aceasta a însemnat mult mai mult decât faptul că a revenit într-un trup fizic. Semnificaţia învierii este aceea că aceasta plată, făcută pentru toate păcatele noastre, a fost acceptată, şi că El a înlăturat bariera care s-a ridicat prin moartea spirituală şi care ne separa pe noi de Dumnezeu. Faptul că Isus este astăzi viu reprezintă siguranţa noastră  asupra destinaţiei finale: viaţa veşnică în Rai pentru cei care cred că Isus a murit pe cruce în locul lor.

Atunci când tu te pocăieşti de păcate (te căieşti, renunţi la ele, începi o viață nouă) şi când îţi pui credinţa în Isus Hristos (te încrezi în El, te abandonezi în braţul Lui), Dumnezeu te salvează de la moartea spirituală. Deşi am fost cu toţii „morţi în greşelile noastre, (El) ne-a adus la viaţa împreună cu Hristos”, şi asta se întâmplă atunci când ne punem încrederea în El pentru a căpăta mântuirea sufletului nostru. Cei care cred în Hristos, sunt iertaţi, acceptaţi de Dumnezeu şi aduşi la viaţă spirituală de către El.

Va veni şi timpul când barieră fizică a morţii va fi şi aceea înlăturată pentru cei care şi-au pus încrederea în Hristos. În viitor, la un anumit moment dat pe care numai Dumnezeu îl ştie, El va transforma trupurile noastre pieritoare care au murit, în trupuri cereşti, asemănătoare trupului înviat al Domnului Hristos. (1 Corinteni 15: 35-57).

Învierea lui Hristos îţi poate aduce acum viaţa spirituală şi viaţa veşnică în prezenţa lui Dumnezeu, dupe ce viaţa pe pământ se va încheia. Tu poţi primi viaţa veşnică dacă şi tu crezi că Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, a murit pentru păcatele tale şi că Dumnezeu l-a înviat din morţi. Cum poţi fi sigur de aceasta? Pentru că aşa ne spune Isus în Cuvântul Său, Biblia: „Voia Tatălui Meu este că oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţă veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.” (Ioan 6:40)

Sursa: crossway.org