Jurnal de Misiune: Toate popoarele Te laudă!

„Te laudă popoarele, Dumnezeule, toate popoarele Te laudă”   Psalmul 67:3

La sfârșitul lui aprilie, începutul lui mai, am avut privilegiul de a vizita două proiecte în Etiopia în care sunt implicați misionari Wycliffe România. Unul este proiectul de traducere a Bibliei Ale, unde Luminița Prisecaru ajută ca exeget. Acesta este un loc frumos dar îndepărtat și izolat, care a făcut viața Luminiței grea pentru mulți ani. Cele patru Evanghelii au fost traduse și sunt în procesul de a fi înregistrate pentru cei mulți care nu știu încă să citească. Rugați-vă pentru o înaintare bună.

Al doilea popor pe care l-am vizitat este poporul Șecacio unde familia Pașcalău a ajutat la finalizarea Noului Testament. Am avut bucuria de a fi parte la sărbătoarea dedicării, când poporul a primit Cuvântul lui Dumnezeu în limba lor pentru prima dată. A fost o mare bucurie pentru poporul Șecacio și pentru familia Pașcalău atunci când cutiile cu Noi Testamente au fost deschise și câțiva tineri au citit pentru prima dată pasaje din Noul Testament în limba lor. Să ne rugăm ca mulți oameni să-L cunoască pe Mântuitorul lor și să crească spiritual prin Cuvântul lui Dumnezeu în limba maternă.

Din Etiopia am mers în Columbia pentru pregătirea noilor lideri din Alianța Globală Wycliffe. Participanții au venit din 13 țări din Asia, Africa, Europa și America, ceea ce a făcut pregătirea noastră foarte diversă. Ne ținem informați unii pe alții de ceea ce face Dumnezeu în diferite zone ale lumii, schimbăm idei și ne ajutăm unii pe alții să înaintăm în lucrare. Aceasta aduce un parteneriat și o prietenie mai mare în interiorul Alianței. M-a ajutat să înțeleg impactul mișcărilor globale asupra lucrării locale, și influența pe care o poate avea lucrarea locală și cum se integrează aceasta în mișcarea globală de traducere a Bibliei.

Parteneriate
O lucrare importantă pe care ne concentrăm în România este dezvoltarea de parteneriate cu biserici și instituții creștine. Doi membri noi s-au alăturat la Wycliffe România, de aceea am vizitat bisericile lor și am început o colaborare pentru susținerea lor în misiune. De asemenea se dezvoltă un parteneriat cu Universitatea Emanuel din Oradea, unii studenți sunt interesați în traducerea Bibliei.

Am participat la conferința de misiune ROMISCON organizată de partenerii noștri APME unde au luat parte aproximativ 300 de lucrători. Am format relații noi și am luat legătura cu tineri interesați de Wycliffe.
Am vizitat muzeul Bibliei de la Timișoara unde erau 500 de exponate de Biblii, și am luat legătura cu organizatorii să ne ajute să organizăm ceva asemănător la Oradea în noiembrie cu ocazia Zilei Mondiale a Bibliei.

Rugați-vă pentru parteneriate cu folos pentru înaintarea Împărăției lui Dumnezeu.

 

Familia și tabăra Wycliffe România
Maria a lucrat mult la schimbarea sistemului de date pentru departamentul de resurse umane pe care a trebuit să-l învețe și să introducă datele. Ea ține legătura cu misionarii ajutându-i în diferite domenii. Maria ajută și cu verificarea statelor de plată. Copiii noștri se străduiesc să finalizeze cu bine anul școlar. Miriam se pregătește pentru intrarea la liceu.

Pe 26-30 iunie vom organiza o tabără pentru membrii Wycliffe România inclusiv bordul. Rugați-vă ca acesta să fie un timp în care să ne reconectăm, să fim împrospătați și să fim călăuziți pentru viitor. Mulțumim!

Mulțumiri și cereri
• Mulțumim Domnului pentru călătorii și vizite bune la proiectele din Etiopia
• Pentru Noul Testament finalizat în limba Șecacio din Etiopia
• Pentru cele patru Evanghelii traduse în limba Ale din Etiopia
• Pentru pregătirea și colaborarea frumoasă a liderilor Wycliffe din Columbia
• Pentru parteneriatele dezvoltate cu biserici și alte instituții creștine
• Pentru familia noastră care este bine și-L slujește pe Domnul

• Rugați-vă pentru progresul proiectelor de traducere a Bibliei în Etiopia
• Pentru folosirea eficientă a Scripturilor traduse în limba Șecacio
• Pentru o colaborare bună în misiune între liderii creștini din România
• Domnul să-i călăuzească pe tinerii interesați de a lucra cu Wycliffe
• Pentru tabăra Wycliffe România pe data de 26-30 iunie
• Pentru Maria și responsabilitățile ei cu membrii și finanțele
• Copiii noștri să învețe bine la școală și să-L urmeze pe Domnul în viață