Muncă grea într-o lume căzută

Atunci când a murit Tom Philips, fostul președinte al Raytheon, în necrologul său din Wall Street Journal a fost relatată o întâmplare din viața acestuia când un student de la Universitatea Harvard i-a adresat domnului Philips o întrebare intrigantă. Respectivul student l-a întrebat dacă domnul Philips considera că există o contradicție între credința sa creștină și faptul că era președinte la o companie care producea rachete pentru război.

Răspunsul pe care l-a dat Tom Philips a fost unul onest și bine gândit, care a luat în considerare realitatea condiției umane. El a spus: „Ne-ar plăcea să trăim într-o lume în care armatele și armele să nu fie necesare. Însă există o lăcomie fundamentală în fiecare om. Omul are slăbiciuni. Și popoarele au slăbiciuni. Noi trebuie să asigurăm o apărare comună a tuturor”.

Majoritatea dintre noi nu lucrăm pentru companii care produc arme de război. Totuși, faptul că noi ne aflăm într-o profesie – sau suntem angajați în anumite industrii – care în mod necesar au de a face cu „slăbiciunile din om”, poate prezenta anumite provocări atunci când trebuie luate anumite decizii inconfortabile.

Aceia care lucrează în domeniul siguranței și a justiției, de exemplu, în fiecare zi se confruntă cu partea întunecată a umanității. Avocații pot fi chemați să îi reprezinte nu doar pe victimele activităților criminale, dar și pe cei care comit asemenea crime. Industria farmaceutică furnizează tratamente medicale importante pentru multe persoane, dar în unele cazuri, medicamentele produse se dovedesc a fi extrem de dăunătoare atunci când sunt folosite greșit sau folosite exagerat. Uneori, doctorii din spitale și asistentele medicale trebuie să ia decizii dificile atunci când nu sunt soluții simple. Chiar cei din educație se confruntă cu provocări mari.

Poate că locul tău de muncă de acum prezintă niște circumstanțe care îți testează valorile și convingerile. Asta înseamnă că atunci când ajungem la o intersecție etică, trebuie să renunțăm și să alegem calea cea mai confortabilă? Dacă suntem urmași ai Domnului Isus Hristos, s-ar putea să fim tentați să întrebăm: „Doamne, de ce m-ai chemat la o așa slujbă?”

Biblia nu promite răspunsuri simple la fiecare dilemă etică, dar Domnul ne cheamă să Îl slujim pe El – și pe ceilalți – chiar în circumstanțe dificile. De exemplu, textul din 1 Corinteni 7:17 spune: „Încolo, fiecare să rămână în starea în care l-a aşezat Domnul şi în care l-a chemat Dumnezeu.”

La fel cum în vremurile biblice ucenicii lui Hristos s-au găsit deseori fiind în circumstanțe dificile de muncă, și noi trebuie să căutăm înțelepciunea lui Dumnezeu, călăuzire și har pentru a ne duce la îndeplinire responsabilitățile grele pe care le avem. Eu cred că în dorința Lui de a răscumpăra o lume căzută – oameni care s-au îndepărtat de voia lui Dumnezeu – în mod necesar El plasează pe unii în locuri de muncă dificile. Dacă acceptăm că aceasta este voia Lui pentru noi, ce am mai putea face în plus pentru a ne îndeplini sarcinile și pentru a lua deciziile grele într-un mod plăcut Lui?

Iată câteva principii oferite de Scriptură:

Cere înțelepciune. Sperăm că nu se întâmplă foarte des, dar atunci când trebuie să luăm niște decizii complicate în niște circumstanțe complexe, ar trebui să Îi cerem lui Dumnezeu să ne dea înțelepciunea pentru a face ce este cel mai bine. „Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.” (Iacov 1:5)

Caută sfaturi înțelepte. Trebuie să căutăm oameni cu înțelepciune, cu care să ne consultăm atunci când apar situații dificile. „Când nu este chibzuinţă, poporul cade; dar biruinţa vine prin marele număr de sfetnici.” (Proverbe 11:14)

Roagă-te pentru putere. Atunci când cultura din jur ne spune că ar trebui să acționăm contrar convingerilor noastre, Dumnezeu poate să ne ofere resursele de care avem nevoie pentru a rezista ispitei de a ceda. „El dă tărie celui obosit, şi măreşte puterea celui ce cade în leşin… dar cei ce se încred în Domnul îşi înoiesc puterea”. (Isaia 40:29, 31)

Autor: de Rick Boxx