PREMIERĂ „Urme de pași…” – o monografie despre drumul Bisericii Penticostal din Jac

De cele mai multe ori repetăm greșelile predecesorilor pentru că nu ne cunoaștem istoria. Periodic aceste greșeli pot fi prevenite, datorită oamenilor care cercetează, adună fapte și istorii captivante, lăsându-le moștenire pentru noi. O premieră pentru comunitatea penticostală este monografia „Urme de pași…” semnată de profesorul de istorie Daniel Taloș.

„Urme de pași” este o modalitate de păstrare a identităţii unei comunităţi, de transmitere a informaţiilor despre trecut generaţiilor care urmează. La fel ca şi oricare comunitate socială, biserica locală îşi are propriul ei parcurs istoric şi spiritual care merită şi necesită să fie consemnat în cronici. Cred că această lucrare se înscrie printre puţinele de acest fel din mediul evanghelic în cadrul căreia cercetarea ştiinţifică să se axeze strict pe evoluţia istorică a unei singure biserici locale. Conţinutul cărţii nu face altceva decât să prezinte credincioşia Domnului şi harul Său manifestat în istoria Bisericii Penticostale din Jac, judeţul Sălaj. Din cercetările făcute cred că apariția tipărită a unei monografii axată pe studiul și evoluția istorică a unei singure biserici locale este o premieră în cadrul bisericilor din Cultul Penticostal. Sper ca această inițiativă să fie preluată și de către alte biserici”, a declarat autorul scopul și motivația care l-a ghidat în realizarea acestui titlu unic pentru Comunitatea Penticostală.

Biserica Penticostală din Jac este parte emblematică a mişcării penticostale din judeţul Sălaj şi din ţară. În Jac mişcarea penticostală a apărut ca o necesitate spirituală, oferind posibilitatea multor oameni să găsească un mediu duhovnicesc favorabil manifestării unei credinţe dinamice şi plină de putere. Lucrarea de faţă îşi propune o recuperare a memoriei în ceea ce priveşte începuturile acestei biserici în localitatea Jac şi parcursul ei în anii şi deceniile care au urmat. Faptele, evenimentele şi personajele sunt prezentate cronologic, într-o manieră simplă, bazată pe mărturii orale şi informaţii istorice edite sau de arhivă. Cartea prezintă de asemenea experienţele spirituale ale unor oameni care şi-au dedicat viaţa împlinirii perceptelor biblice. Pentru cititorul neobişnuit cu aceste manifestări, mărturiile prezentate par incredibile, dar ele au acoperire în Cuvântul Scripturii, fac parte din identitatea şi doctrina credinţei penticostale şi au fost confirmate de către cei care le-au trăit sau le-au văzut, persoane cu o integritate indubitabilă.

„Istoria scurtă, dar tumultuoasă a Bisericii Penticostale din Jac este observată cu un spirit obiectiv în cadrul acestei lucrări, fiind identificate elementele cheie ale existenţei ei (începuturile, perioada comunistă şi post-revoluţionară). Multitudinea de nume şi de date vorbeşte despre inte­resul deosebit al autorului în realizarea acestei monografii, interes pe care încearcă să-l transmită şi cititorului. Consider că această lucrare va fi una utilă şi apreciată atât pentru membrii acestei comunităţi, cât şi pentru oricine va voi să descopere aspecte concrete, locale şi individuale ale mişcării penticostale. În final doresc să îmi exprim aprecierea față de autor, care a alocat mult timp în vederea strângerii informațiilor și a mărturiilor de la pionierii credinței penticostale din Jac”, susține pastorul Berar Dănuț în prefața monografiei.

La data editării acestui volum, Biserica Penticostală din Jac are 150 de membri botezați, 20 de tineri și 40 de copii, fiind slujită de o echipă formată din pastorul local, doi prezbiteri, un diacon și comitetul administrativ.

Daniel Taloș este profesor de istorie și prezbiter în cadrul Bisericii Penticostale „Elim” din Jac. A publicat articole de specialitate în diverse reviste: „Satul jac în perioada celui de-al doilea Război Mondial” – revista Caiete Silvane (nr. 82); „Satul Jac – Aspecte migraționiste în prima jumătate a secolului XX” – revista Caiete Silvane (nr. 87); „Aspecte din istoria Școlii Primare Jac” – revista Școala Noastră (Nr. 9-10/2013); „Consecințe ale celui de-al doilea Dictat de la Viena” – revista Țara Iancului (Nr. 9/2015).

De asemenea, a mai publicat volumele: „Satul Jac – priviri spre trecut” la Editura Caiete Silvane (2013); „Tipuri de turism în arealul Văii Pomătului”, Editura Școala Noastră (2015); Cărările Meseșului, Editura Ecou Transilvan (2018).