6 Semne ale Antichristului

Identitatea Antichristului este de mult timp o sursă de discuţii și anxietate pentru mulți creștini. Biblia avertizează că mulți oameni vor fi amăgiţi de minciunile sale sau nu vor reuși să-l recunoască pentru ceea ce este. Niciun creștin nu vrea să fie unul dintre cei care este înșelat de această persoană înspăimântătoare și demonică.

Având în vedere că miza este nimic mai mult sau mai puțin decât sufletul etern al unei persoane, se cuvine o atenţie deosebită în identificarea cu succes a Antichristului. Internetul este plin de bloggeri și predicatori deopotrivă, care ne spun că un lider politic sau altul sau un predicator, eventual rival,  ar fi Antichristul. Speculațiile nu se limitează doar la spaţiul online. Nenumărate biserici au auzit predici avertizând despre ce va spune Antichristul și nenumărate grupuri de studii biblice au dezbătut locul care ar constitui originea acestuia.

Biblia însăşi este plină de versete care avertizează despre acest fals profet și face aluzie la actele care îi vor dezvălui adevărata faţă. Problema și sursa de dezbatere provin din încercarea de a pune cap la cap zeci de observații criptice și indicii profetice într-o imagine clară. Din păcate sau, mai bine zis, din fericire, încă nu a apărut persoana căreia să i se potrivească, ca un întreg,  mulțimea de indicii și referințe biblice. Acest lucru îi lasă pe creștini blocați în aceeași incertitudine pe care toată dezbaterea încearcă să clarifice. Acestea fiind spuse, studiul continuu al Scripturilor ne lasă o idee generală despre cum va fi Antichristul. Iată câteva din  semnele care vor sugera adevărata identitate a lui Antichrist.
Charisma

Antichristul va atrage mulți oameni de partea sa. Acest fapt este incontestabil bazat pe descrierile Antichristului din întreaga Biblie. El va fi admirat, va fi un vorbitor elocvent care va câștiga oamenii prin capacitatea sa de a spune „lucruri mărețe”. Cei care îl vor accepta pe Antichrist vor deveni zeloşi și îl vor urmă fără nici o îndoială. Aceștia vor ridiculiza și-i vor persecuta pe cei care sunt circumspecţi privind persoana Antichristului sau cei care îl dezaprobă. În această privință, mulți cred că Antichristul va fi asemenea lui Adolf Hitler.

Hitler era recunoscut a fi extrem de carismatic. Cei care l-au cunoscut în viață au mărturisit că era extrem de priceput să stabilească relaţii cu oamenii și să spună exact ceea ce trebuie la momentul potrivit. Hitler degaja o anumită certitudine care transmitea autoritate opiniilor sale și avea un talent înnăscut în a-şi infinge ghearele în gândurile sau dorințele subconștiente ale unei persoane. Este extrem de probabil că Antichristul va avea abilitaţi similare. El va declara public multe din lucrurile pe care oamenii le cred, însă sunt reticenți în a le spune și, făcând acest lucru, va câștiga loialitatea mulţimilor.

Inteligenţa

Antichristul va fi, de asemenea, foarte inteligent. Daniel 11 descrie Anticristul ca preluând controlul prin „uneltire”, iar Daniel 8 spune că va fi „tare, dar nu prin puterea lui însuşi” şi că „va izbuti în tot ce va începe”.  Aceasta susține ideea că Antichristului va fi asemănător unui psihopat fermecător și inteligent. Această abilitate de-şi îndeplini planurile va ajuta Anticristul să ajungă la dominaţie globală în mai multe moduri.

Unul dintre aceste moduri este ca un tactician militar. Versetele din cartea Apocalipsei și din cartea lui Daniel îl descriu pe Antichrist ca fiind un lider militar puternic, un geniu militar de neegalat al vremii sale, care va dezvolta o înclinaţie de a ataca atunci când victimele sale se simt cel mai în siguranță.

O altă modalitate va fi  capacitatea Anticristului de a evita ceea ce oamenii ar vedea că şi comportament scandalos. Se spune că el nu va „nu va ţinea în seama… dorința femeilor”, evitând astfel scandalul comun al unei aventuri. Apocalipsa spune, de asemenea, că Antichristul i se va acorda autoritatea de a „face război”. Acțiunile sale violente vor fi susținute nu doar de adepții săi zeloși, ci şi de ceea ce orice persoană obișnuită recunoaşte ca fiind autoritate legitimă.

Cuceritor

Anticrist va avea viclenia necesară pentru a fi un lider militar de succes. Apocalipsa și Daniel, descriu ambele priceperea militară a lui Antichrist, dar există o diferență între a fi un tactician talentat și a fi un cuceritor. Antihristul va fi, fără îndoială, un cuceritor.

Apocalipsa 6: 2 spune că Antihristul va merge „ca să biruie”. El va cuceri țări care nu aparțin poporului său și le va domina. Cuceririle sale vor avea loc probabil, cel puțin parțial, în Orientul Mijlociu. Teoria implicării Anticristului în Orientul Mijlociu este comună, în special ideea că o parte a strategiei sale va fi să facă pace cu Israel înainte de a ataca poporul evreu.

Cuceririle lui Antihrist vor fi, de asemenea, considerate ca fiind legitime. Apocalipsa 13 spune că Antihristului îi va fi permis „să facă război cu sfinţii şi să-i biruie” și „i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam”.

Controlul economic

Pe lângă faptul că va obține dominaţia militară asupra unei mari părți a lumii, Anticristul va obține şi controlul economic. În Apocalipsa 13, se spune despre numărul infam al fiarei, care este legat de controlul pe care-l va exercita Antichristul asupra economiei. Conform Scripturilor, Antichristul va obliga toți oamenii să fie marcați cu un „semn”  pe mâna dreaptă sau pe frunte. Numai cei care vor avea acest semn vor  avea voie să cumpere sau să vândă.

Nu este clar dacă Anticristul va folosi forța sau carisma sa pentru a-i determina pe oameni să accepte „semnul”. Totuși, acest semn ar putea fi prezentat ca fiind cea mai avansată descoperire tehnologică, o modalitate prin care s-ar putea crea o lume mai sigură. Oamenilor li s-ar putea da ocazia să aleagă să primească sau să refuze „semnul”, cel puţin la început. După aceea vor fi constrânşi prin faptul că nu vor mai putea participa în comerţ, nu vor putea avea un servici, nu vor putea avea acces la servicii de sănătate, etc. Carisma și viclenia lui Antichrist îi vor permite să facă acceptarea acestui „semn” o cerință rezonabilă,  o modalitate prin care va face lumea mai bună şi mai sigură, iar cei care se opun vor fi probabil etichetaţi ca fiind extremişti sau chiar consideraţi în afara legii.

Blasfemiator

Antichrist va fi un om hulitor. S-ar părea că blasfemia este o modalitate uşoară de a identifica Antihristul, dar ia în considerare ceea ce Biblia definește ca blasfemie: orice folosire a numelui Domnului în deşert. Acum, gândiți-vă la cât de des este folosită expresia „Doamne Dumnezeule” sau „Doamne ajută” în mod ironic sau peiorativ.

Recunoașterea Antichristului va fi dificilă, mai ales în lumea occidentală, în care religia este adesea ținută cu atenție în afara politicii. Un om descurcăreţ ar putea foarte ușor să profereze o mulțime de blasfemii, fără să dea prea mult de bănuit, mai ales dacă are grijă să o facă în moduri care sunt comune în jurul lui. Dar, blasfemia Antichristului va ajunge în cele din urmă la un nivel fără precedent, până acolo că va încerca să spună că este chiar Dumnezeu.

Minuni

Ceea ce îl va deosebi pe Antihrist de alți lideri deștepți și carismatici este capacitatea lui de a face minuni. Evangheliile din Matei și Marcu avertizează că Antichristul va face minuni care să convingă mulți oameni că este Mesia şi nu dușmanul lui Hristos. În 2 Tesaloniceni, se spune că venirea Antichristului va coincide cu numeroase semne și minuni.

Una dintre aceste minuni false ne poate oferi câteva caracteristici fizice ale Antihristului. În Apocalipsă 13, aflăm că Antihristul va supraviețui unei răni mortale, atribuite unei traume la cap. Această supraviețuire miraculoasă sau poate chiar o întoarcere din morți, îi va convinge pe mulți că Antichristul este de fapt Hristos înviat. Unii leagă acest semn cu Zaharia 11:17, care spune că brațul Anticristului se va „usca de tot și ochiul drept i se va stinge”.

În timp ce unii interpretează aceste versete ca însemnând că Antichristul va fi de fapt orb  la un ochi, eventual de la rana mortală pe care o va primi, alții cred că versetul descrie o rană mai metaforică. Cei care sunt familiarizați cu istoria ascensiunii lui Hitler la putere știu că a existat o perioadă în care părea foarte mult că partidul nazist să se estompeze în obscuritate. Apocalipsa ar putea descrie o perioadă în care Antichristul își va pierde puterea și sprijinul, doar pentru a-l recâștiga ulterior în mod spectaculos și, revenind la proeminență, şi câştigând mai mulți adepți ca niciodată.

Creștinii trebuie să vegheze

În ciuda numărului mare de texte din Biblie în care este menționat Antichristul, există puține indicii care l-ar putea identifica în mod clar înainte ca acesta să aibă lumea sub dominaţia sa. Creștinii trebuie să vegheze și să fie circumspecţi față de orice lider a cărui plan ar fi să câştige o influenţă globală. Orice amăgire creată de o persoană carismatică poate fi atenuată prin logică. La urma urmei, cei care au experimentat ascensiunea lui Hitler au spus că multe dintre discursurile sale puteau fi „respinse de rațiune”. Fii prudent cu lucrurile care sună perfect și de cei care par să aibă toate răspunsurile, mai ales într-o lume atât de dezbinată ca cea de astăzi. Rațiunea servește ca o baricadă puternică la tipul de entuziasm zelos pe care îl va genera un lider inteligent și carismatic.

Sursa: Beliefnet