6 lucruri nebiblice pe care le fac creștinii

Biblia este plină de înțelepciune, dar este adesea citată și înțeleasă în mod greșit. Același lucru este valabil și despre cuvintele Domnului Isus Hristos. Deşi Isus a predicat şi a învăţat doar timp de trei ani de zile, în acea scurtă perioadă de timp s-a  adunat o cantitate extraordinară de adevăr, mit, legendă și superstiție în jurul Lui. Chiar dacă creștinii împărtășesc un anumit set de credințe pe care le consideră esențiale pentru credința lor, există o gamă largă de interpretări și opinii atunci când se studiază Biblia. Astăzi, cititorii și purtătorii mesajului biblic aud adesea anumite versete sau pasaje într-un mod în care nu erau destinate să fie auzite. În timp ce Biblia este adesea citată, este la fel de des citată în mod greșită.

Există, de asemenea, o serie de lucruri pe care creștinii le vor spune sau le vor face pe care le consideră biblice, dar care nu sunt complet bazate pe Scriptură. Creştinii pot face asta din ignoranţă, pe baza învățăturilor false, din cauza unei înțelegeri limitate a Cuvântului lui Dumnezeu sau pur și simplu pentru că ei cred că fapta lor nu are aşa o mare importanţă în ochii lui Dumnezeu. Este important să cunoaștem ceea ce spune  Biblia și să îl luăm în serios pe Dumnezeu, mai ales dacă vrem să trăim conform Cuvântului lui Dumnezeu și să îl mărturisim altora.

Iată șase lucruri pe care le fac creștinii, care nu sunt biblice.

Spun lucruri care nu sunt în Biblie

În Psalmul 119: 16, David îi promite lui Dumnezeu: „Mă desfăt în orânduirile tale şi nu uit Cuvântul Tău.” În Deuteronom 11: 18-19. Dumnezeu îi îndeamnă pe israeliți: „Puneţi-vă, dar, în inimă şi în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun. Să le legaţi ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre şi să fie ca nişte fruntare între ochii voştri. Să învăţaţi pe copiii voştri în ele şi să le vorbeşti despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula.”

Dar Biblia nu spune întotdeauna ceea ce credem noi că spune și există o serie de expresii care sună ca și cum provin din Biblie, dar nu este aşa. Dumnezeu ne-a lăsat Biblia ca mărturie scrisă a Cuvântului Său. Adevărul Lui se găsește în Biblie. Unele afirmații sunt simple reinterpretări ale adevărului biblic, iar altele sunt de-a dreptul erezii. În ciuda a cât de inteligent sau chiar edificator poate fi un citat, dacă nu este din Biblie, nu avem nicio garanție că este Cuvântul lui Dumnezeu.

Citesc horoscopul ca să se distreze sau pentru a afla ce le rezervă viitorul

Fascinația pentru astrologie și horoscop reflectă, fără îndoială, dorința oamenilor de a primi o înţelepciune mai mare decât cea pe care o au şi de a căpăta îndrumare pentru viitor. Astrologia este credința antică că destinul unei persoane poate fi găsit în tiparul şi modul de aşezare a stelelor și al constelaţiilor la momentul nașterii. „Horoscopul” este un grafic care încearcă să descrie acel destin. Biblia menționează astrologii curții regale din Babilon și incapacitatea lor de a spune sau de a interpreta visele împăratului (Daniel 2: 10-11 și 4: 7). Profetul Isaia a vorbit despre astrologi în mod zeflemitor: „Te-ai obosit tot întrebând; să se scoale dar şi să te scape cei ce împart cerul, care pândesc stelele, care vestesc, după lunile noi, ce are să ţi se întâmple!” (Isaia 47:13). Astrologia este o ofensă la adresa lui Dumnezeu, deoarece atribuie planetelor și stelelor puterea care aparține numai lui Dumnezeu și pentru că încearcă să găsească voia lui Dumnezeu prin alte mijloace decât cele pe care El le-a rânduit.

Contribuie financiar pe baza unui sentiment de obligație

Nu exista foarte mulți oameni care să se simtă confortabil să vorbească despre felul în care dau bani bisericii. Majoritatea ar prefera să nu vorbească deloc despre asta. Atâția creștini privesc zeciuala ca o chestiune de la sine înţeleasă, când de fapt ea este cu adevărat o problemă a inimii. În Vechiul Testament, Dumnezeu a îndrumat poporul Său să dea zece la sută din veniturile lor pentru a răspunde nevoilor sistemului religios, economic și politic al Israelului antic. În Noul Testament, Isus a stabilit un standard superior, deși este unul mai puțin precis. Biblia spune că dărnicia trebuie făcută cu bucurie, mai degrabă decât ca obligație (2 Corinteni 9: 6-7), și în nici un caz nu trebuie făcută în scopul recunoașterii publice (Matei 6: 1-4). Prea des tratăm situația noastră financiară și alte resurse ca și cum Dumnezeu ar avea nevoie de ele. În loc să dăruim cu recunoștință și bucurie, ne vedem pe noi înșine ca pe nişte gospodari destoinici care fac un efort pentru a aloca nişte resurse preţioase. Uităm că orice lucru bun coboară de la Tatăl nostru din ceruri (Iacov 1:17).

Dau vina pe Karma

Karma este un concept teologic întâlnit în religiile budiste și hinduse. Este ideea că modul în care îți trăiești viața va determina calitatea vieții pe care o vei avea după reîncarnare. Dacă ești generos, amabil și sfânt pe parcursul vieții, vei fi răsplătit prin faptul că te vei reîncarna într-o postură care îţi va permite să ai o viață plăcută. Cu toate acestea, dacă trăiești o viață plina de egoism și fapte reprobabile, te vei reîncarna într-o creatură ce va avea o viață mai puțin plăcută. Cu alte cuvinte, culegi ceea ce ai semănat. Unii creștini au adoptat noțiunea de karma, dar acest concept nu este biblic. Karma se bazează pe credința teologică în reîncarnare. Biblia respinge ideea reîncarnării; prin urmare, nu susține nici ideea karmei. Conceptul reîncarnării și al karmei este incompatibil cu ceea ce Biblia învață despre viață, moarte și despre ce ne afectează veșnicia.

Cred în superstiții

Superstiția se bazează pe credința că un obiect sau un obicei ar putea avea puteri magice. Un alt cuvânt pentru superstiție este „idolatrie”. Biblia nu susține ideea lucrurilor care au loc la întâmplare, pentru că nimic nu se face în afara controlului suveran al lui Dumnezeu. El fie provoacă fie permite totul, în acord cu planul Său divin (Fapte 4:28; Efeseni 1:10). Există multe tipuri de superstiții în lume,  cum ar fi celebra pisica neagră care îţi taie calea, sau evitarea folosirii numărului 13, până la forme extreme cum ar fi magia, spiritismul, voodoo și vrăjitoria. Idolatria este interzisă în Biblie. Aceste tipuri de practici sunt periculoase, deoarece deschid mintea celor care le practică la influența diavolului. 1 Petru 5: 8 ne avertizează „ Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru ca potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.”

Consumă băuturi alcoolice

Beţia este interzisă în Biblie. Deși a fost considerată un păcat, timp de secole, în ultimii ani au existat mai multe dezbateri pe tema consumului de alcool cu moderaţie. S-a ajuns până acolo că practici care erau cândva descurajate de comunitatea creștină au fost îmbrățișate și chiar promovate. Fie că este vorba despre alcool, ţigări,  droguri sau un alt comportament care dă dependenţă, Isus a spus: „Nu puteți sluji la doi stăpâni” (Matei 6:24). Când ne îmbătăm, slujim unui alt stăpân decât Domnul. A alege să-L urmezi pe Isus înseamnă a face o alegere împotriva vechilor noastre obiceiuri păcătoase și a vechiului stil de viață. 1 Corinteni 6:10 listează bețivii printre cei care „nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu”.

Biblia este cea mai importantă carte scrisă vreodată. Este o relatare a martorilor oculari cu privire la evenimente istorice de o asemenea amploare încât au format literalmente lumea în care trăim. Fără Biblie, lumea occidentală, și o bună parte din cea orientală, ar fi complet diferite astăzi, dacă evenimentele descrise în această Carte nu ar fi avut loc niciodată. Biblia este specială. Este unică. Nicio altă carte nu poate inspira un astfel de nivel de încredere. Nici măcar pe aproape. Este extrem de important ca toate cuvintele și acțiunile noastre să se alinieze credinței noastre în Cuvântul lui Dumnezeu.

Sursa: Beliefnet