Mana de Luni: Misiunea „Ambasadori în piața muncii”

de Robert J. Tamasy

Cu mult timp în urmă, în anul 1981, am auzit pentru prima dată despre ceva care se numea CBMC. Căutam să îmi schimb locul de muncă și am răspuns la un anunț dintr-un ziar de comerț. Postul era la o organizație care se numea atunci „Comitetul oamenilor de afaceri creștini” (Christian Business Men’s Committee), iar acum este cunoscută sub numele de „Conectarea afacerilor și a pieței cu Hristos” (Connecting Business and the Marketplace to Christ).

Fișa postului părea perfectă pentru mine: urma să devin redactor al revistei CBMC și al altor publicații, și de asemenea urma să lucrez împreună cu Directorul organizației – atunci era Ted DeMoss – pentru a scrie o carte despre viața lui și experiențele pe care le-a trăit. Uau! Cât timp fusesem redactor de ziar, adică zece ani, două dintre scopurile mele pe plan profesional fuseseră ca într-o zi să scriu un articol la o revistă și să scriu o carte. Acum aceste scopuri nu mai erau doar la nivelul de aspirații, ci erau sarcini de lucru!

Ceea ce nu am realizat atunci a fost că această schimbare fusese mai mult decât o mișcare de carieră. Era o oportunitate neobișnuită pentru mine de a crește spiritual. Am slujit ca redactor al revistei CBMC timp de 17 ani, iar cartea care mi s-a dat să o scriu – „Evanghelia și servieta” – s-a dovedit a fi doar prima din mai mult de 20 de cărți pentru care am avut privilegiul de a fi autor, co-autor sau redactor. Dar mereu îmi amintesc de textul din Efeseni 3:20 care spune: „Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi…”. O altă traducere spune că Dumnezeu poate să facă „incomensurabil mai mult” și cu siguranță asta a făcut pentru mine – nu doar în cariera mea, ci mai important, în viața mea.

De-a lungul anilor am întâlnit numeroase persoane care s-au declarat „vânduți de deplin” lui Isus Hristos, clienți satisfăcuți care au îmbrățișat adevărul din Fapte 17:28: „Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa”. Toți aceștia au devenit modele pentru mine și mentori informali, iar prin intermediul a sute de seminarii și conferințe și sesiuni de echipare, am învățat multe despre ce înseamnă „să faceţi ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni” (Coloseni 3:23).

Ajungând în prezent: Tocmai a fost publicată ultima carte pe care am scris-o; se numește „Ambasadori în piața de muncă” și rememorează istoria și moștenirea CBMC de la fondarea ei în 1930 oferind istorisiri despre pionierii fondatori și liderii acestei organizații și arătând cum a crescut și s-a schimbat CBMC peste ani. Într-un sens, această carte îmi încheie într-un cerc cariera mea pentru că am avut posibilitatea ca în ea să readuc în atenție povestiri incredibile ale oamenilor care și-au dedicat viața slujirii Domnului Isus Hristos și slujirii altora, în Numele Lui, precum și strategiile pe care aceștia le-au folosit.

Titlul cărții este preluat din 2 Corinteni 5:20 care afirmă: „Noi, deci, suntem trimeşi împuterniciţi (Ambasadori, lb.en.) ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!”. Aceasta înseamnă că fiecare ucenici al lui Isus este chemat să slujească drept ambasador al Lui în sfera lui de influență – și cred că nu există mediu în care vestea bună a dragostei, harului și milei lui Dumnezeu să fie mai necesară decât în piața de muncă.

CBMC a început în anul 1930 cu scopul de a le oferi speranță și răspunsuri spirituale oamenilor aflați într-o stare disperată din cauza Marii Depresiuni. Astăzi, CBMC încă aduce mesajul speranței care se găsește doar în Isus Hristos. Totuși, accentul se pune exclusiv pe oamenii din mediul afacerilor și cel profesional slujind ca ambasadori ai Lui nu doar în Statele Unite ale Americii, ci și în 96 de țări din lume.

În general, când ne gândim la ambasadori ne gândim la cei care reprezintă un guvern sau o națiune. Persoanele implicate în CBMC au o responsabilitate similară, cu mențiunea că ei reprezintă ceva mult mai măreț – Împărăția veșnică a lui Dumnezeu. În multe privințe, rolul acesta este simplu; așa cum spunea Ted DeMoss: „Un cerșetor îi arată altui cerșetor unde să găsească pâine”.