Prima Zi – #Pray4Family: Dumnezeu – arhitectorul familiei

Familia, cu o temelie solidă, este familia în care arhitectorul și constructorul este însuși Dumnezeu. El, Dumnezeu a conceput familia și pentru a înțelege cum a gândit de la început familia, ce principii și mecanizme a pus în acest concept, cum lucrează și cum nu funcționează, este foarte important de studiat „planul” Arhitectorului și de văzut cum anume trebuie să construim „clădirea” familiei.

În Biblie, vedem familia ca locul în care tatăl este capul și preotul, care se închină lui Isus Hristos și conduce după sine familia lui. Femeia este evidențiată ca soție iubitoare și respectuasă cu capul ei în rol de ajutor potrivit, care își învață copii supunerea și principiile biblice. Soțul și soția creează acest loc, în care Cuvântul lui Dumnezeu și principiile Lui sunt pe primul lor și dau direcție fiecărui membru din familie. Iar prin dificultăți și îngrijorări familia trece împreună, ca un tot întreg, cu speranță și rugăciune, studiind Scripturile și împărtășind lumina Evangheliei cu alți oameni.

Rugăciunea noastră astăzi: Doamne, fii tu pictorul și constructorul pentru o bază sănătoasă și speranța familiei noastre. Ajută-ne să construim o astfel de familie, care va sluji drept mărturie și lumină pentru alți oameni. Umple familia noastră cu pace și dragoste, respect și înțelegere, iertare și acceptare. Amin.

Proverbe 12:7. „Cei răi sunt răsturnaţi şi nu mai sunt, dar casa celor neprihăniţi rămâne în picioare!”

2 Samuel 7:11. „şi ca pe vremea când pusesem judecători peste poporul Meu, Israel. Ţi-am dat odihnă izbăvindu-te de toţi vrăjmaşii tăi. Şi Domnul îţi vesteşte că-ţi va zidi o casă”.

2 Samuel 7:16. „Ci casa ta şi împărăţia ta vor dăinui veşnic înaintea Mea, şi scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie.”

2 Cronici 30:9. „Dacă vă întoarceţi la Domnul, fraţii voştri şi fiii voştri vor găsi milă la cei ce i-au luat robi şi se vor întoarce în ţară. Căci Domnul Dumnezeul vostru este milostiv şi îndurător şi nu-Şi va întoarce faţa de la voi, dacă vă întoarceţi la El”.

Efeseni 5:33. „Încolo, fiecare din voi să-şi iubească nevasta ca pe sine; şi nevasta să se teamă de bărbat”.

1 Corinteni 16:14. „Tot ce faceţi să fie făcut cu dragoste!”

Iosua 24:15. „Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de Râu, sau dumnezeilor amoriţilor în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului”.

Psalmul 127:1. „Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzeşte Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzeşte”.

Geneza 1:28. „Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l”.

1 Timotei 5:8. „Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios”.