Ziua a doua – #Pray4Family: „Bărbatul- capul familiei, tată și soț”

Dumnezeu i-a acordat bărbatului un loc deosebit în familie. El este cel împuternicit să conducă și să ghideze, să protejeze și să ocrotească. Și, dacă un bărbat nu-și vede obiectivele, nu-și va aminti de responsabilitatea și rolul atribuit de Creator, temelia familiei sale va fi instabilă și slabă. De aceia este foarte important ca bărbatul, capul familiei, conducător, protector să fie ținut pe mâini de rugăciune:

Să ne rugăm astăzi ca în fiecare familie, bărbatul:

  • Să-l cinstească pe Domnul și să caute înțelepciune cerească.
  • Să aibă o înțelegere clară de la Dumnezeu cum să răspundă nevoilor spirituale și fizice ale familiei sale.
  • Să formeze o relație de încredere și afectuoasă cu soția sa.
  • Să fie un soț iubitor și un tată grijuliu, să educe cu înțelepciune copiii și să petreacă timp împreună, și nu în ultimul rând să fie un exemplu pentru ei.
  • Cu înțelepciune să-și mențină în echilibru toate domeniile vieții sale: familie, muncă, slujire și timp liber.
  • Să ceară binecuvântarea Domnului în toate începuturile si planurile sale.

Planul de citire: 

Proverbe 24:3 Prin înţelepciune se înalţă o casă şi prin pricepere se întăreşte;

Proverbe 24:27 Vezi-ţi întâi de treburi afară, îngrijeşte de lucrul câmpului, şi apoi apucă-te să-ţi zideşti casa!

1 Corinteni 11:3 Dar vreau să ştiţi că Hristos este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul femeii şi că Dumnezeu este capul lui Hristos.

Proverbe 20:7 Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui; ferice de copiii lui după el!

Psalmul 128:3 Nevastă-ta este ca o viţă roditoare înăuntrul casei tale; copiii tăi stau ca nişte lăstari de măslin împrejurul mesei tale.

Proverbe 18:22 Cine găseşte o nevastă bună găseşte fericirea; este un har pe care-l capătă de la Domnul.

Geneza 18:19 Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit.”