Ziua a treia – #Pray4Family: Femeia – dragostea lui Dumnezeu în familie

Rolul femeilor în viața de familie este inestimabil. Femeia este asemeni unui fir subțire care leagă și unește toate elementele, oferind în același timp oportunitatea de a funcționa și de a exista separat.

Femeia, este asemeni unui mortar în construcție, nu se vede, dar datorită căreia întreaga clădire dăinuie.

Să ne rugăm ca fiecare femeie din familie:

  • Să aibă o relație vie cu Creatorul, să nu uite importanța și rolul său în viața de familie.
  • Să fie un ajutor potrivit, să încurajeze și să aibă încredere deplină în soțul ei, asemeni unei soții iubitoare și înțelepte.
  • Să fie smerită și înțeleaptă, nu gâlcevitoare, ci blândă și îngăduitoare cu soțul ei.
  • Să-și clasifice corect prioritățile, să nu uite că grija de sine este o responsabilitate directă față de Dumnezeu. O mamă recreată și plină de puteri este mai important decât toate preocupările și problemele familiei.
  • Să aibă înțelepciune și orientare de la Dumnezeu cum să-și educe, îndrume și încurajeze copiii, ca rezultat stabilind relații durabile și foarte apropiate.
  • Să gestioneze cu înțelepciune timpul și capitalul familiar.

Planul de Citire:
Proverbe 31:21 – „Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu”.
Proverbe 27:15 – „O streaşină, care picură necurmat într-o zi de ploaie, şi o nevastă gâlcevitoare sunt tot una”.
Proverbe 31:30 – „Dezmierdările sunt înşelătoare şi frumuseţea este deşartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată”.
Proverbe 19:14 – „Casa şi averea le moştenim de la părinţi, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul”.
Proverbe 14:1 – „Femeia înţeleaptă îşi zideşte casa, iar femeia nebună o dărâmă cu înseşi mâinile ei”.
Proverbe 31:28 – „Fiii ei se scoală şi o numesc fericită; bărbatul ei se scoală şi-i aduce laude zicând:
1 Petru 3:1, 3- 6 – „Tot astfel, nevestelor, fiţi supuse şi voi bărbaţilor voştri; pentru ca, dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie câştigaţi fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu şi erau supuse bărbaţilor lor; ca Sara, care asculta pe Avraam şi-l numea „domnul ei”. Fiicele ei v-aţi făcut voi, dacă faceţi binele fără să vă temeţi de ceva.
Proverbe 31:10, 11, 30 – „Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea şi nu duce lipsă de venituri. Dezmierdările sunt înşelătoare şi frumuseţea este deşartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată”.
Proverbe 31:28-29 – „Fiii ei se scoală şi o numesc fericită; bărbatul ei se scoală şi-i aduce laude zicând: „Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate.”
Proverbe 31:26 – „Ea deschide gura cu înţelepciune şi învăţături plăcute îi sunt pe limbă”.
Psalmul 112:9 – „El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudaţi pe Domnul!”
Luca 1:42 „Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău”.