Ziua a cincea – #Pray4Family: „Dumnezeu – ocrotitorul meu”

În predica de pe munte, Domnul Isus a zis: „Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitniţe, şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele?” Prin aceste cuvinte Dumnezeu ne prezintă importanța omului pentru El, și ne încurajează să ne încredem deplin în Acel căruia nu-i este indiferentă chiar soarta unei creații mici. Astăzi ne rugăm ca Domnul să se îngrijească de toate nevoile familiare.

Să ne rugăm pentru :

  • Încredere în Dumnezeu, El se va îngriji și ne va da tot de ce avem nevoie;
  • Înțelepciune în luarea deciziilor;
  • Câștig stabil și un post de muncă bun;
  • Familiile să nu fie separate pe timp îndelungat din cauza muncii în străinătate;
  • Oportunitatea de a cumpăra propria locuință;
  • Familiile să nu ia împrumuturi și credite, dar să își poată acoperi cheltuielile din salarii;
  • Posibilitatea și dorința de a da celor nevioași din câștigul propriu.

Planul de Citire:

Deutronom 6:10-11 – „Domnul Dumnezeul tău te va face să intri în ţara pe care a jurat părinţilor tăi, lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, că ţi-o va da. Vei stăpâni cetăţi mari şi bune pe care nu tu le-ai zidit, case pline de tot felul de bunuri pe care nu tu le-ai umplut, puţuri de apă săpate pe care nu tu le-ai săpat, vii şi măslini pe care nu tu i-ai sădit. Când vei mânca şi te vei sătura”.

Isaia 32:18 – „Poporul meu va locui în locuinţa păcii, în case fără grijă şi în adăposturi liniştite”.

Proverbe 14:11 – „Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori”.

Deutronom 15:6 – „Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta, cum ţi-a spus, aşa încât vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut de la ele; tu vei stăpâni peste multe neamuri, dar ele nu vor stăpâni peste tine”.