La ce se referă învăţătura cunoscută drept „Imaculata Concepţie”?

Învăţătura „Concepției imaculate” (sau „Neprihănita zămislire”) este considerată în mod greșit a însemna concepția lui Isus Hristos în pântecele Mariei. Cu toate acestea, ea nu se referă la condiţia de fecioară a Mariei când l-a născut pe Isus ci este o credință despre propria ei condiție atunci când a fost concepută. Adică, ea a fost „imaculată” prin intervenţia lui Dumnezeu în momentul în care a fost concepută, astfel încât să fie fără păcat și, prin urmare, „potrivită” ca mamă a Fiului lui Dumnezeu.

Naşterea din fecioară se referă la credința că Maria a rămas însărcinată cu Isus printr-un miracol divin, în afara legăturii trupeşti cu bărbatul ei Iosif. Imaculata concepţie se referă la concepția Mariei însăși şi este o doctrină (învăţătură) a Bisericii Romano-Catolice. În esență, Concepția imaculată este credința că Maria era protejată de păcatul originar, că Maria nu avea natură păcătoasa și era, de fapt, fără păcat.

Concepția imaculată nu se referă la nașterea din  fecioară

Catolicii cred că Maria a fost concepută în mod normal, dar Dumnezeu a făcut-o imună față de păcatul originar sau moștenit. Ei cred că Maria a fost „eliberată” de păcat, ceea ce i-a permis să fie „a doua Evă” pentru a naște „al doilea Adam” de la  Duhul Sfânt. Scriptura ne spune: „Omul dintâi Adam a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viaţă.”

Luca 1:35 spune și „Îngerul i-a răspuns:„ Duhul Sfânt Se va coborî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.” Maria a fost ca un chivot curat și sfânt, potrivită pentru a purta pe Fiul lui Dumnezeu. În timp ce chivotul Domnului din vremea lui Moise purta în el elementele Vechiului Legământ, tot așa Maria l-a purtat pe autorul Noului Legământ.

Învățăturile despre imaculata concepție se bazează în principal în tradiție

Biserica Romano-Catolică își bazează învățăturile despre Imaculată concepție pe tradiție, împreună cu câteva pasaje din Scriptură. Unul dintre acestea este Geneza 3:15. Acolo, Dumnezeu îi vorbește șarpelui: „Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, întrea sămânţa ta şi sămânţa ei.” Catolicii indică faptul că conflictul dintre șarpe și femeie este egal cu conflictul dintre șarpe și urmașii femeii și ei explică acest lucru spunând că femeia (Maria) trebuie să fie la fel de fără păcat ca urmașul ei (Hristos).

Celălalt pasaj, citat de catolici în sprijinul Imaculatei Concepții este Luca 1:28. „Îngerul a intrat la ea și a zis: „Plecăciune, ţie, care ţi s-a făcut mare har; Domnul este cu tine. ”„ Expresia tradusă „ţi s-a făcut mare har” poate fi redată ca „ai fost favorizată cu har”, și astfel, conform dogmei catolice, Maria ar fi avut o superabundență a harului, făcând-o fără păcat și de aceea Dumnezeu a ales-o pentru a purta pe fiul Sau.

Biserica Catolică susține că Immaculata Concepție era necesară

Biserica Romano-Catolică susține că Imaculata concepţie a fost necesară pentru că, fără ea, Isus și-ar fi primit trupul de la o femeie care a fost ea însăși sclav al Diavolului, ale cărui fapte Isus a venit să le distrugă (1 Ioan 3: 8).

Maria, ca mamă a Mântuitorului, a avut nevoie ca trupul ei să fie eliberat de puterea păcatului, iar Dumnezeu i-a îngăduit acest privilegiu. Încă de când era în pântecele mamei ei, Maria a fost sfințită datorită rolului special pe care urma să îl aibă în aducerea Fiului lui Dumnezeu întrupat în lume.

Doctrina formală a Concepției imaculate a fost proclamată de Papa Pius IX

Doctrina formală a Imaculatei Concepții, afirmând eliberarea fericitei Fecioare de păcatul originar chiar din momentul concepției ei, a fost proclamată de Papa Pius IX la 8 decembrie 1954 în documentul „Ineffabilis Deus”.

Documentul conține următoarea afirmație, tradusă din latină: „Declarăm, pronunțăm și definim că doctrina care susține că cea mai Fericită Fecioară Maria, în prima instanță a concepției sale, printr-un har și privilegiu singular acordate de Atotputernicul Dumnezeu, având în vedere meritele lui Isus Hristos, Mântuitorul neamului omenesc, a fost păstrata liberă de orice pată a păcatului originar, este o doctrină revelată de Dumnezeu și, prin urmare, trebuie să fie crezută ferm și constant de către toți credincioșii.”

Atributele Fecioarei Maria provoacă conflict între credincioși

Dacă sau nu Maria este fără păcat precum și virginitatea ei sunt două zone de conflict între credincioși. Potrivit protestanților, de exemplu, numai Isus a fost fără păcat. Există, de asemenea, protestanți care cred că Maria a avut alți copii cu soțul ei Iosif într-o manieră normală, după nașterea lui Isus. Tradiția catolică, pe de altă parte, învață că era fără păcat și că a rămas o fecioară pentru totdeauna. Conflictul nu va putea fi rezolvat niciodată, deoarece nu există nicio dovadă a păcătoșeniei ei în Biblie. Aspectul lipsei păcatului originar al Mariei este o chestiune a tradiției bisericești. Cu toate acestea, virginitatea ei este afirmata în mod clar în Evanghelia după Matei. Acolo ni se spune: „…înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt,” (Matei 1:18) şi „Dar n-a cunoscut-o, până ce ea a născut un Fiu.” (Matei 1:25)

Concepția imaculată nu este direct învățată în Biblie

O problemă pe care mulți creștini o au cu învăţătura despre Imaculata concepţie este aceea că ea nu se găseşte în Biblie. Chiar şi catolicii recunosc că Scriptura nu o învață în mod nemijlocit.

Biblia o descrie pe Maria ca pe o persoană obișnuită pe care Dumnezeu a ales-o să fie mama Domnului Isus Hristos. Maria era fără îndoială o femeie evlavioasă. Maria a fost cu siguranță o soție și o mamă minunată. Isus a iubit-o și a prețuit-o pe mama Sa. Dar Biblia nu ne spune direct că Maria a fost fără păcat. De fapt, Biblia ne oferă mari motive să credem că Isus Hristos este singura fiinţă umană care nu a fost „infectată” de păcat și nu a comis niciodată vreun păcat. Eclesiastul 7:20 spune: „Fiindcă pe pământ nu există niciun om fără prihană, care să facă binele fără să păcătuiască.”

Imaculata concepţie a Mariei continuă să fie o învăţătură controversată a Bisericii Catolice, în mod special pentru că nu se găsește în Biblie și contrazice Cuvântul lui Dumnezeu. Catolicii cred că apropierea Mariei de Hristos a determinat-o să primească din „plinătatea harului” lui Dumnezeu şi, astfel, să fie fără păcat. De asemenea, catolicii cred că Dumnezeu a dorit o femeie perfect curată, care să-l poarte pe Fiul Său, Dumnezeul universului, pentru că oricine altcineva ar fi fost lipsit de perfecțiune pentru a îndeplini această sarcină. În cele din urmă, știm din Scriptură că Isus a fost conceput miraculos în interiorul Mariei, care era o fecioară la vremea aceea. Aceasta este doctrina biblică a nașterii din fecioară. Majoritatea protestanților cred că Maria nu face excepție din afirmația Bibliei potrivit căreia „toți au păcătuit” (Romani 3:23).

Sursa: Beliefnet