Beneficiile învierii – Nașterea din nou

La începutul lucrării sale, Isus a fost vizitat de către unul dintre înțelepții și învățații lui Israel. Numele lui era Nicodim. Întreaga discuție dintre cei doi poate fi găsită în Ioan 3. Lucru interesant este că evenimentul se petrece în perioada Praznicului Paștelui. Și găsim atât în capitolul doi cât și în capitolul trei, prorocii ale Mântuitorului, ce aveau să împlinească întocmai după după trei ani, în aceeași perioadă a praznicului Paștelui. Astfel în capitolul doi, Isus prorocește despre moartea și învierea Sa. (Ioan 2:19) Iar în capitolul trei, El îi împărtășește lui Nicodim unul din beneficiile învierii Sale și anume, nașterea din nou. Astfel, în contextul acestor lucruri, putem înțelege că Isus din start și-a prezentat onorabilul Său plan de mântuire a omenirii, ce putea fi realizat doar prin moartea și Învierea Sa. Cât de înțelept nu ar fi fost Nicodim, totuși, prorocia din Ioan 2, asemenea iudeilor și chiar a ucenilor, nu a fost înțeleasă nici de el. Dacă ar fi înțeles că Isus vorbește despre moartea și învierea Sa, ar fi fost de prisos întrebarea: „Cum se poate face așa ceva?” (Ioan 3:9)  Astfel Nicodim nu a înțeles că, intrarea în Împărăția lui Dumnezeu este condiționată de nașterea din nou. Iar nașterea din nou, nu poate fi realizată decât prin moartea și învierea lui Isus.

După aproximativ, treizecei de ani, de la această întâlnire tainică, prin anii 63-64 d.Cr, apostolul Petru, răspunde într-un mod deschis și clar la întrebarea lui Nicodim descriind felul cum este posibil ca un om să fie născut din nou și apt pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu. Și iată dar ce scrie el în 1 Petru 1:3: „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou, prin învierea lui Isus Cristos din morți…” De observat că, Petru, nu scrie cu trei ani înainte de învierea Domnului Isus, nu scrie nici în ziua învierii ci după 30 de ani de slujire, după ce vede cu ochii săi lucrări extraordinare făcute de Duhul lui Dumnezeu, în viețiele oamenilor. Și această lucrare nu era altceva decât nașterea din nou, despre care proorocise Isus cu trei ani înainte de moartea și învierea Sa. Așadar, scriind despre Învierea lui Isus, pentru Petru, nu este doar un act istoric, proorocit de către proorocii care au făcut din aceasta ținta cercetărilor și căutărilor lor stăruitoare (1Petru 1:10), despre care a  proorocit însuși Mântuitorul, cu trei ani înainte, eveniment care s-a împlinit și la care a fost și Petru martor ocular, ci mai degrabă, învierea lui Isus, pentru Petru, era un început al unei noi ere, a unei noi perioade, în care pe acest pământ, Dumnezeu își formează un nou popor, o nouă rasă de oameni, apți pentru Împărăția Sa. Aceștia sunt oamenii născuți din nou prin Învierea lui Isus, ei sunt o creație nouă pentru o viață nouă, formând poporul lui Dumnezeu, pentru Împărăția lui Dumnezeu.

Să ne amintim și de scrierile apostolului Pavel către credicioșii din Efeseni 2:1-10. Nu poate să nu fie văzută diferența, marele contrast, descris de Pavel, dintre ceea ce este o creație veche, ieșită dintr-o naștere din fire, și creația nouă, lucrarea lui Dumnezeu, prin nașterea din nou, realizată în Cristos prin învierea Lui din morți! De aceea un creștin, o persoană născută din nou, trăiește zilnic învierea lui Cristos. Prin urmare, învierea este mai degrabă un mod de viață decât un act istoric.

Să încheem cu un fragment din cartea lui John Piper, În sfârșit viu: Ce se întamplă când suntem născuți din nou: „O, de ar cunoaște fiecare credincios slava a ceea ce s-a întâmplat! Știi tu ce a făcut Dumnezeu pentru tine și în tine? Ai fost răscumpărat cu sângele nepieritor al lui Cristos. Ai fost înviat împreună cu Cristos la o speranță vie și veșnică. Ai fost chemat din moarte la viață asemenea lui Lazăr și L-ai văzut pe Cristos ca și Comoara care este. Ai fost născut din nou. L-ai primit și ai fost mântuit”.

Probabil că data viitoare când vei aplica Romani 8:28, pentru o situație dificilă din viața ta, textul acesta va avea o putere nouă din pricina lucrurilor pe care le-am văzut: „Noi știm că toate lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, al celor ce sunt chemați în conformitate cu planul Său.” Dacă ești chemat – dacă ești născut din nou – toate lucrurile lucrează spre binele tău. Toate lucrurile. Iar dacă nu ești încă născut din nou, ascultă chemarea! Ascultă chemarea lui Dumnezeu din această Evanghelie a lui Cristos și crede. Dacă îl primești pe Cristos pentru ceea ce este El, vei fi mântuit de mânia lui Dumnezeu și El va face tot ce este necesar pentru binele tău veșnic.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.