Împărăţia prezentă sau viitoare?

Prin mesagerii lui Dumnezeu am fost informaţi că Împărăţia a venit. Multe afirmaţii din Scripturi ne spun că Împărăţia era prezentă în generaţia Domnului Isus Cristos. La întrebarea fariseilor „când va veni Împărăţia lui Dumnezeu?”, Isus răspunde: „Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice: „Uite-o aici!” sau: „Uite-o acolo!”, căci iată că Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru” (Luca 17:20-21). Când îi trimite în misiune, Domnul le spune ucenicilor: „Să vindecaţi pe bolnavii care vor fi acolo şi să le ziceţi: «Împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat de voi»” (Luca 10:9). În cazul în care oamenii îi vor respinge, ucenicii sunt sfătuiţi să spună: „Scuturăm împotriva voastră, chiar şi praful din cetatea voastră care s-a lipit de picioarele noastre; totuşi să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat de voi” (Luca 10:11).

Prezenţa Împărăţiei era demonstrată şi prin lucrările Domnului Isus: „Dar, dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Împărăţia lui Dumnezeu a venit peste voi” (Matei 12:28). Domnul Isus a demonstrat că El lucra cu ajutorul şi cu puterea lui Dumnezeu.
În timp ce ni se spune că Împărăţia este la îndemână – să intrăm în ea şi să ne comportăm corect în ea – suntem îndemnaţi să ne rugăm ca Împărăţia Domnului să vină. Când cer să fie învăţaţi cum să se roage, Învăţătorul spune printre altele: „…vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ” (Matei 6:10). Ce să înţelegem de aici? Până la urmă, care este adevărul? Împărăţia a venit sau va veni? Răspunsul corect este DA. Pe de-o parte, Împărăţia a venit, este în mijlocul nostru. Dacă am ascultat de Domnul şi am urmat instrucţiunile Lui, am intrat în ea şi trăim în ea. Suntem cetăţeni ai Împărăţiei. Pe de altă parte, Împărăţia glorioasă, Împărăţia eternă, Împărăţia în toată splendoarea ei, va veni. În timp ce avem pasaje care vorbesc despre Împărăţia prezentă, sunt şi pasaje biblice la fel de clare care vorbesc despre Împărăţia viitoare.

Apostolul Pavel le spune celor salvaţi, celor din Împărăţie: „să vă purtaţi într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărăţia şi slava Sa” (1 Tesaloniceni 2:12). Întrucât erau în ea, este clar că Domnul îi cheamă la cea viitoare. În A doua scrisoare către biserica din Tesalonic, apostolul scrie: „Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veţi fi găsiţi vrednici de Împărăţia lui Dumnezeu, pentru care şi suferiţi” (2 Tesaloniceni 1:5). Şi aici este evident că suferim acum în ea şi vom fi găsiţi vrednici de cea viitoare. În scrisoarea adresată lui Timotei, apostolul aduce în discuţie tot împărăţia viitoare: „Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa…” (2 Timotei 4:1). Chiar în cazul său, apostolul spune: „Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău şi mă va mântui, ca să intru în Împărăţia Lui cerească…” (2 Timotei 4:18). Pavel era în Împărăţie, era salvat, dar el vorbeşte despre o intrare în Împărăţia glorioasă, eternă. Conceptul nu este străin nici de apostolul Petru: „În adevăr”, spune el, „în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos” (2 Petru 1:11). Cu toate că ei erau sfinţi și erau în Împărăţie, Petru spune că li se va da intrare în Împărăţia veşnică…

Luca ne spune că, în turneul de încurajare, apostolul Pavel îi îndemna pe fraţi „să stăruie în credinţă” şi spunea că „în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri” (Faptele apostolilor 14:22).

Concluzia este următoarea: Domnul Isus ne-a adus Împărăţia. Toţi cei ce au dorit au intrat şi s-au bucurat în ea pe pământ, iar, la final, au intrat în Împărăţia slăvită pentru eternitate. Aceasta explică aşa de uşor de ce în cazul celui credincios moartea este o simplă trecere. El dezbracă trupul potrivit şi necesar pentru Împărăţia de aici, pentru a îmbrăca trupul glorios şi veşnic necesar vieţuirii în Împărăţia de dincolo. O precizare foarte importantă: în Împărăţia viitoare nu se poate intra decât din Împărăţia de aici.

Dacă faci parte de Împărăţia prezentă, continuă în ascultare, ca să îţi asiguri locul şi în cea viitoare. Dacă nu aparţii Împăratului aici, nu ai cum să ajungi cu El în Împărăţia viitoare.

Încurajare: Să nu ne deranjeze evenimentele globale prin care trece omenirea! Mântuitorul spunea: „Când veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape” (Luca 21:31).

Viorel Iuga
Președintele Uniunii Baptiste din România
Președintele Alianței Evanghelice din România

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.