CITEȘTE și SEMNEAZĂ Proiectul: „Lege pentru instituirea lunii iunie ca Luna identității creștine”

PROPUNERE LEGISLATIVĂ
„Lege pentru instituirea lunii iunie ca Luna identității creștine”

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1 Se instituie luna iunie ca Luna identității creștine.
Art. 2 Luna identității creștine are ca obiectiv recunoașterea rolului fundamental al creștinismului în istoria și identitatea locuitorilor României vreme de veacuri.
Art. 3 Luna identității creștine desemnează o perioadă specifică de timp dintr-un an când cetățenii României își pot confirma și reflecta, în mod deliberat și direct, la importanța și relevanța creștinismului în viața familială, socială, culturală și în istoria României.
Art. 4 Luna identității creștine recomandă și încurajează manifestări cetățenești care au ca obiectiv afirmarea, recunoașterea și aprecierea contribuției creștinismului la civilizația și cultura României.
Art. 5 Luna identității creștine este desemnată să prezinte cetățenilor României oportunități pentru a învăța despre relevanța creștinismului pentru trecutul, prezentul și viitorul României și al locuitorilor ei.
Art. 6 Luna identității creștine este desemnată să contribuie la unitate, armonie și înțelegere între toți locuitorii țării.
Art. 7 Autoritățile publice centrale și locale pot contribui cu sprijin logistic, administrativ și/sau financiar, potrivit atribuțiilor și competențelor legale, pentru susținerea manifestărilor organizate în temeiul prezentei legi de către cei interesați, fie că este vorba de cetățeni persoane fizice sau de către entități juridice.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 din Constituția României, republicată.

EXPUNERE DE MOTIVE

Reperul fundamental al unei națiuni, la modul general, este credința, iar în cazul poporului român, în mod special, este credința creștină, fapt evident din perspectivă istorică, sociologică, religioasă, culturală și statistică.

Credința creștină a reprezentat un filon intrinsec al românității de-a lungul istoriei, astfel că evidențierea, afirmarea și asumarea acestei identități onorează memoria înaintașilor poporului român, pe de o parte, iar pe de alta, păstrează și transmite generațiilor viitoare aceeași identitate, care s-a dovedit a fi determinantă pentru supraviețuirea națiunii române.

Astfel, având în vedere că:

(1) creștinismul este moștenirea spirituală, valorică și morală a cetățenilor României, indiferent de confesiune religioasă ori apartenență etnică;
(2) creștinismul a fost și rămâne o trăsătură definitorie a tuturor generațiilor de locuitori ai spațiului geografic care formează România zilelor noastre, vreme de două milenii;
(3) creștinismul a fost forța motrice care a unit grupurile etnice ale României de-a lungul secolelor, aducând astfel o contribuție majoră la formarea, dezvoltarea și supraviețuirea poporului român;
(4) creștinismul a avut o contribuție majoră la dezvoltarea și păstrarea conștiinței naționale în rândurile românilor din toate zonele geografice, istorice în care aceștia au trăit;
(5) creștinismul a avut o contribuție centrală la dezvoltarea culturii și civilizației române și a celei europene;
(6) creștinismul rămâne, și în prezent, definitoriu pentru valorile spirituale și morale ale locuitorilor țării;
(7) creștinismul deține un loc central în formarea și promovarea valorilor cetățenești;
(8) creștinismul a avut un rol important în dezvoltarea democrației și statului de drept în Europa și România;
(9) creștinismul s-a dovedit a fi un factor de stabilitate politică;
(10) creștinismul a fost o doctrină și învățătură definitorie și călăuzitoare pentru marii oameni de cultură și de știință din România, fiind o sursă majoră de inspirație și temă a marilor creații artistice, literare și muzicale de pe teritoriul României de-a lungul veacurilor;
(11) având în vedere, în consecință, că patrimoniul spiritual, civilizația și istoria României sunt inextricabil ancorate și legate de creștinism, supunem spre dezbatere și aprobare Parlamentului României prezenta inițiativă legislativă, care după adoptare și promulgare, să contribuie la afirmarea, menținerea și dezvoltarea identității poporului român din perspectiva credinței creștine, facilitând contexte social- cultural-civice într-un anumit interval de timp, respectiv în cursul lunii iunie a fiecărui an, în care această identitate să fie expusă și manifestată public, realizându-se astfel o legătură organică între o realitate sociologică de substanță și aspectele formale, de manifestare publică a acestei identități, din perspectivă creștină interconfesională.

Pe cale de consecință, având în vedere motivele de mai sus, în temeiul dispozițiilor legale incidente, în special în temeiul art.6 (care reglementează „dreptul la identitate” comunitară, inclusiv din perspectivă religioasă) și art.74 din Constituția României, supunem dezbaterii și aprobării Parlamentului României următoarea propunere legislativă, care are drept obiect stabilirea lunii iunie drept luna identității creștine în România.

Bogdan- Ioan Stanciu
Semnat digital de Bogdan-Ioan Stanciu

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.