Săptămâna care a salvat lumea

În această săptămână, credincioșii catolici și cei protestanți și-au amintit de evenimentele din Săptămâna de dinaintea crucificării Domnului Isus Hristos.

Această săptămână poate fi considerată și „Săptămâna care a schimbat lumea.” Evenimentele din Săptămâna Sfântă trebuie contemplate adesea de fiecare urmaş al lui Hristos. A început cu Duminica Floriilor, când Isus S-a prezentat public ca și Mesia. Săptămâna s-a încheiat cu învierea Sa. Dar pentru a învia din morţi, El a trebuit mai întâi să moară. El a murit de mâna soldaţilor romani, la cererea liderilor religioşi evrei, şi a murit pentru noi toţi. El a murit ca să ne mântuiască de păcatele noastre.

Noaptea dinaintea crucificării Domnului era ca nici o alta. Isus a împărţit Masa de Paşte cu ucenicii Săi, o masă cunoscută în istorie ca „ultima cină.” După ce au mâncat, cu Iuda trădătorul încă în cameră, Isus a făcut ceva uimitor. Ioan 13:3-5 spune, „ Isus, fiindcă ştia că Tatăl Îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit şi la Dumnezeu Se duce, S-a sculat de la masă, S-a dezbrăcat de hainele Lui, a luat un ştergar şi S-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean şi a început să spele picioarele ucenicilor şi să le şteargă cu ştergarul cu care era încins.”

Tatăl dăduse toate lucrurile în mâinile Sale. El ieşise de la Dumnezeu şi se întorcea la Dumnezeu Cunoscând identitatea Sa ca singurul Fiu al lui Dumnezeu, El a luat haina unui slujitor, a îngenuncheat înaintea fiecăruia dintre ucenicii Săi și le-a spălat picioarele. El le-a spus să se trateze unii pe alţii cu același fel de smerenie, dragoste şi grijă.

După un scurt schimb de vorbe cu Domnul, Iuda Iscarioteanul a plecat să-L trădeze pe Isus autorităţilor religioase care intenţionau să-L ucidă pe Hristos. Mai târziu în acea noapte, după un timp de învățătură profundă, Isus și ucenicii Săi au mers într-o grădină,  Ghetsimani, situată pe Muntele Măslinilor pentru a se ruga sau, în cazul ucenicilor, pentru a dormi. Acolo, în toiul nopții, liderii religioși L-au arestat. Ei L-au judecat repede — în primul din cele şase procese, toate ţinute în noaptea arestării Sale.

La ora 9 în dimineața următoare, l-au răstignit pe Împăratul Slavei. Soldații romani au îndeplinit fără să vrea planul lui Dumnezeu — Planul Său de dinainte de întemeierea lumii. La ora 3 după-amiaza, El a strigat „Tetelestai!” adică, „s-a isprăvit” Mielul lui Dumnezeu a făcut voia Tatălui și a plătit pe deplin pentru păcatele lumii. El Și-a plecat capul și a spus, „Tată, în mâinile Tale, Îmi încredințez duhul, ” și astfel a murit.

Iosif din Arimateea şi Nicodim i-au luat trupul şi l-au pregătit pentru înmormântare. Ioan 19:40-42 spune, „Au luat deci trupul lui Isus şi L-au înfăşurat în fâşii de pânză de in, cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. În locul unde fusese răstignit Isus era o grădină; şi în grădina era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni….au pus acolo pe Isus.”

Aceste cuvinte încheie capitolul 19 al lui Ioan. Capitolul 20 începe, „În ziua dintâi a săptămânii….” A venit Duminica! Ucenicii Domnului din diferite grupuri s-au dus la mormânt şi l-au găsit gol. Maria Magdalena l-a întâlnit pe Isus înviat. Curând după aceea, toţi ucenicii L-au văzut şi au vorbit cu El. În cele patruzeci de zile care au urmat, peste 500 de oameni L-au văzut față în față, viu și bine. Aceasta este istoria. Asta s-a întâmplat. Învierea lui Isus este susținută de dovezi mai complete și mai credibile decât orice alt eveniment al antichității antice. Isus a spus dinainte ce se va întâmpla cu El și așa a și fost.

El a mai spus că, după ce va învia din morţi, va părăsi pământul pentru o vreme. Nu a spus cât timp. În timpul învățăturii din noaptea dinaintea răstignirii Sale, în Ioan 14:2-3, Isus a spus, „În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, că acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.”

Odihniți-vă în această siguranță și spuneți cu bucurie tuturor vestea bună. Hristos a înviat! Cu adevărat a înviat!

Sursa: Harbinger’s Daily

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.