Dovezi că aparţinem Împărăţiei

Astăzi, vreau să ne oprim puţin în dreptul certitudinii. Siguranţa este importantă nu doar în domeniile cotidiene, materiale, relaţionale, ci şi în domeniul spiritual. Probabil vă amintiţi cât de frecvent spunea apostolul Pavel: ştim, sunt încredinţat… Sunt convins că cel puţin uneori anumiţi oameni se întreabă: Cum pot avea certitudinea că sunt în Împărăţia divină? Vreau să vă spun că nu este chiar atât de complicat.

Dacă în unele locuri putem ajunge întâmplător, fără să ne dăm seama, în Împărăţia divină nu putem intra aşa. Afirmaţia mea se bazează pe faptul că în Împărăţie nu putem intra fără împlinirea condiţiilor impuse de Împărat. Probabil reţineţi că în mesajul precedent VEDEȚI AICI, am vorbit despre obligativitatea pocăinţei personale. Acum este lesne de înţeles că nimeni nu se poate pocăi în mod involuntar. Nu există persoană care să poată alege în mod inconştient Calea îngustă. Pe uşa cea strâmtă nu putem intra în somn, fără să realizăm ceea ce facem.

Deci, dacă ne-am pocăit de păcate, dacă am intrat pe poarta strâmtă, dacă am ales Calea îngustă, Calea lui Dumnezeu, şi dacă am mărturisit public alegerile noastre, suntem în Împărăţie. Când Duhul Sfânt produce naşterea din nou, ne smulge din lumea întunericului şi ne aşază în Trupul lui Cristos, adică în Împărăţia lui Dumnezeu. Nici aceasta nu se realizează fără să ne dăm seama. Aşezarea în Biserică, în Trupul Celui viu, înseamnă aşezarea lângă fraţi şi surori de credinţă. Apartenența la Trupul lui Hristos ne impune să îi acceptăm, să îi respectăm şi să îi iubim, iar acestea nu pot avea loc în mod inconştient. Pe lângă cele menţionate, Domnul Isus afirmă că Împărăţia este a celor prigoniţi pentru neprihănire (Matei 5:10). În cazul de faţă este vorba despre oamenii care experimentează greutăţi şi prigoană din pricina neprihănirii cerute de Împărăţie, dar care nu se leapădă nici de Împărăţie, nici de Împărat. Mântuitorul vorbeşte despre oamenii care sunt gata să sufere pentru ceea ce au ales, pentru ceea ce cred. Aceasta nu poate avea loc în mod involuntar, inconştient.

Tot El ne-a vorbit despre purtarea crucii în fiecare zi. Cum ar putea cineva să accepte şi să îndure greutăţi de dragul lui Cristos şi să nu îşi dea seama? În baza celor spuse, dacă vrem să avem certitudinea că suntem în Împărăţie, este bine şi necesar să ne verificăm şi la capitolul neprihănire. Este clar că lumea nu iubeşte şi nu promovează neprihănirea. Dacă iubim neprihănirea şi dacă plătim preţul trăirii ei, putem fi siguri că suntem cetăţeni ai Împărăţiei. De altă parte, chiar dacă facem parte dintr-o biserică locală, dacă cochetăm cu anumite păcate, dacă nu trăim o viaţă sfântă, urmându-L pe Domnul Isus, cum am putea avea pretenţia că suntem în Împărăţie? Dacă nu preţuim şi nu trăim în neprihănire în vremuri bune, ce garanţie avem că vom trăi precum neprihăniţii în vremuri grele, în timpuri de prigoană?

Nu ştiu dacă este cazul, dar vă amintesc totuşi că noi nu discutăm despre o neprihănire omenească, stabilită de standardele noastre. Mântuitorul spunea că neprihănirea celor din Împărăţie trebuie să depăşească, să fie superioară neprihănirii celor care se cred şi se declară neprihăniţi:

„Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor” (Matei 5:20).

Da, în cazul celor din Împărăţie, este vorba de neprihănirea oferită de Cristos şi de neprihănirea pe care o avem în urma preţului plătit pentru împlinirea cerinţelor divine. Aceasta înseamnă trăirea departe de păcat şi acţionare în iubire de Dumnezeu. Pentru că am menţionat trăirea departe de păcat vreau să vă aduc aminte şi următoarele cuvintele ale Mântuitorului:

„Şi dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l; este mai bine pentru tine să intri în Împărăţia lui Dumnezeu numai cu un ochi, decât să ai doi ochi, şi să fii aruncat în focul gheenei” (Marcu 9:47).

Cred că nu este greu să remarcăm că eliminarea păcatului are de-a face cu Împărăţia…

Dragul meu, dacă eşti în Împărăţia divină, bucură-te, mulţumeşte-I lui Dumnezeu şi trăieşte conform cerinţelor Împăratului. Trăieşte în neprihănire, în ascultare de El, poartă-ţi crucea şi participă la extinderea Împărăţiei, vestind învierea Domnului Isus şi oportunităţile pe care le-a deschis învierea Sa!

În cazul în care nu eşti în numărul celor dinăuntru, fă tot ce mai este nevoie ca să intri repede. Cuvintele Scripturilor şi mulţimea celor din iad trebuie să te convingă că rămânerea afară nu te avantajează nici pentru viaţa în vremelnicie (pământească), nici pentru veşnicie.

Bucură-te de iubirea lui Cristos şi de binecuvântările din Împărăţia Sa!

Viorel Iuga, 
Președintele Uniunii Baptiste, 
Președintele Alianței Evanghelice Baptiste 

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.